Irena Gailienė (Stočkelytė)

Irena Gailienė (Stočkelytė). Nuotr. iš kn.: Vytautas Karvelis. Lietuvos specialiosios pedagogikos ir psichologijos bibliografija. – Šiauliai, 2010, p. 448.

1962–1974 m. mokėsi Kauno aklųjų internatinėje mokykloje. 1974–1979 m. Vilniaus universitete (VU) studijavo psichologiją. 1979–1983 m. dirbo VU Specialiosios psichologijos mokslinio tyrimo laboratorijoje  jaunesniąja moksline bendradarbe. Nuo 1983 m. dirbo Šiaulių pedagoginio instituto specialiosios pedagogikos mokslinio tyrimo laboratorijoje moksline bendradarbe, nuo 1995 m. pradeda dirbti vyr. dėstytoja socialinės pedagogikos ir psichologijos katedroje. 1998 m. suteiktas docentės vardas. 1999–2004 m. vadovavo Pedagogikos (dabar Edukologijos) fakulteto psichologijos katedrai [5]. 1991 m. TSRS Pedagogikos mokslų akademijos Defektologijos mokslinio tyrimo institute apsigynė psichologijos kandidatės disertaciją „Sutrikusio regėjimo vaikų gebėjimo išskirti suvokiamų objektų požymius ypatumai” [2, 4].

I. Gailienės mokslinės veiklos kryptis – negalę turinčių psichinės raidos ir asmenybės brandumo problemos. Profesinių interesų sritys – tiflopsichologija, socialinė psichologija, raidos ir pedagoginė psichologija [4]. Ji yra išleidusi kelias knygas: „Sutrikusio regėjimo moksleivių savęs vertinimo koregavimas: metodinės rekomendacijos“ (Šiauliai, 1995), „Transakcinė analizė: žaidimų bendraujant aspektu“ (Šiauliai, 1998), kartu su bendraautoriais išleistas mokslo darbų rinkinys „Ambivalentiška neįgaliųjų ir visuomenės sąveika psichologiniame, edukaciniame kontekste“ (Šiauliai, 2015). Mokslininkė yra paskelbusi apie 60 mokslinių straipsnių [5].

Pedagogas, publicistas Juozas  Ežerskis knygoje „Portretai: apybraižos apie Šiaulių krašto žmones“  pasakoja apie Irenos Gailienės (Stočkelytės) vaikystę, jos susidomėjimą psichologija [1]. Apie psichologę taip pat rašoma Vytauto KarvelioLietuvos specialiosios pedagogikos ir psichologijos bibliografijoje“ [3], Valentino Vytauto ToločkosLietuvos tiflopedagogų sąvade“ [4] ir kt., yra informacijos periodikoje bei internete.

Vilniuje esančiame Lietuvos aklųjų istorijos muziejuje (Skroblų g. 10) yra Irenos Gailienės (Stočkelytės ) nuotraukų. Vilniuje Lietuvos aklųjų bibliotekoje, tiflotyros skyriuje ( Skroblų g. 10) saugomos jos parašytos knygos, spaudiniai apie ją.

Mokslininkės asmeninėje svetainėje skelbiama jos bibliografija (žr. adresu).

Literatūra ir šaltiniai

1. Ežerskis, Juozas. Portretai: apybraižos apie Šiaulių krašto žmones. – Vilnius, 2004, p. 16-24.
2. Gudonis, Vytautas. Gailienė Irena: psichologė (1955) / Vytautas Gudonis, Saulius Plepys, Jonas Žilinskas // Tiflologijos vardų žodynas. – Šiauliai, 2001. – P.132-133.
3. Karvelis, Vytautas. Lietuvos specialiosios pedagogikos ir psichologijos bibliografija. – Šiauliai, 2010, p. 448-449.
4. Toločka, Valentinas Vytautas. Gailienė Irena // Toločka, Valentinas Vytautas. Lietuvos tiflopedagogų sąvadas. – Vilnius, 2002, p. 65-66.
5. Valentukevičius, Juozas. Irena Gailienė // Tiflologinis kalendorius 2005 metai: Lietuvos aklųjų gyvenimo datos. – Vilnius, 2004, p. 47.
6. Valentukevičius, Juozas. Gyvenimą paskyrė psichologijos mokslui: [Irena Gailienė]. – Tas pat Brailio raštu ir garso įrašas // Mūsų žodis. – 2005, Nr. 8, p. 21-22.

Parengė: Ina Praprovienė (LAB), 2016

Dalintis straipsniu: