Antanas Miškinis

Tūtlytė, Rita. Antanas Miškinis. – Vilnius, 1997. Knygos viršelis

Tūtlytė, Rita. Antanas Miškinis. – Vilnius, 1997. Knygos viršelis

1934 m. baigė VDU Humanitarinių mokslų fakultetą, mokytojavo Kauno gimnazijose, dirbo radiofone, bendradarbiavo kultūros žurnaluose bei laikraščiuose, buvo Kauno dramos teatro literatūrinės dalies vedėju. Už antisovietinę veiklą 1948 m. buvo suimtas ir nuteistas kalėti 25 metus. Paleistas 1956 m. rudenį, grįžo į Lietuvą. Kurį laiką dėl teistumo ir tremties Kaune ir Vilniuje gyventi neturėjo teisės. Kaip ir daugelis to meto rašytojų, galėjo reikšti tik neutralią idiliją savo žemei, Lietuvai. Nuo 1956 m. dirbo kūrybinį darbą: vertė knygas, rašė eilėraščius, poemas, atsiminimus. 1964 m. priimtas į LTSR rašytojų sąjungą. A. Miškinis mirė 1983 m. gruodžio 16 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse. Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Už pasakojimų knygą „Žaliaduonių gegužė“ 1978 m. paskirta Žemaitės premija, už eilėraščių rinkinį „Klevai prie kelio“ – 1983 m. Valstybinė premija, 1981 m. tapo Poezijos pavasario laureatu [2, 5, 10].

Apie A. Miškinio gyvenimą ir kūrybą išleista Ritos Tūtlytės monografija „Antanas Miškinis“ [14], atsiminimų knyga „Iš dainingosios Aukštaitijos: atsiminimai apie Antaną Miškinį“ [2]. Apie poetą rašoma Vytauto Bubnio knygoje „Širdimi regėti: portretiniai eskizai“ (Vilnius, 2012), „Lietuvių literatūros enciklopedijoje“ [5] ir kt. Apie poetą rašoma prof. Vlado  Žuko prisiminimų knygoje „Pažinti kultūros žmonės“  (Vilnius, 2002. Kn. 1). 2005 m. išleistas kompaktinis diskas „Poetui Antanui Miškiniui – 100“ [10].

Apie Vilnių Antanas Miškinis rašė : „Dabar vis aiškiau darosi, kaip Vilnius visada buvo apėmęs nuo seno ligi mažo lietuvio sąmonę. Vilniun ir nesąmoningai traukė lietuvį širdis. Iš Vilniaus ėjo į Lietuvą plati šviesa. Mano atminime einanti iš Vilniaus ta šviesa sujudino iš pamatų visą Lietuvą. Žmonės dar nemokėjo kaime išreikšti žodžiais Lietuvos nepriklausomybės vardo, bet nujautė kaži ką nepaprasta ateisiant“ [6].
Keletą eilėraščių poetas paskyrė Vilniui [7, 8].

Poeto 80 metų jubiliejaus proga Vilniuje, ant namo, kuriame gyveno A. Miškinis (Antakalnio g. 8, Antakalnio seniūnija), buvo atidengta memorialinė lenta [9].

Gimtuose Juknėnuose tėvų sodyboje įrengtas memorialinis muziejus. Utenos viešoji biblioteka pavadinta Antano ir Motiejaus Miškinių biblioteka. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2003 m. teikiama Antano Miškinio literatūrinė premija. 2004 metais įsteigta ir mažoji premija už moksleivių poeziją [10].

Poetai Vacys Reimeris, Vytautas Rudokas ir kiti savo eilėse prisimena plunksnos brolį [1, 3, 11, 12, 13].

Biuletenyje „Tarp knygų“ ir Ritos Tūtlytės monografijoje yra Antano Miškinio bibliografijos [4, 14].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gutauskas, Leonardas. Vilnius, Vokiečių gatvė ; Narjan Maras : Antanui Miškiniui // Poezijos pavasaris. – Vilnius, 2004. – P. 53.
2. Iš dainingosios Aukštaitijos: atsiminimai apie Antaną Miškinį. – Utena, 2008. – 61, [2] p. : iliustr., portr.
3. Juškaitis, Jonas. Antano Miškinio vakare // Poezijos pavasaris. – Vilnius, [19]89, p. 351.
4. Mikelinskaitė, Paulė. Antanas Miškinis : [biobibliografija]. – Portr. // Tarp knygų. – 2005, Nr. 1, p. 16-24.
5. Miškinis Antanas // Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001.- P. 337-338.
6. Miškinis, Antanas. Vilniaus kalneliai, sveikiname jus… : [poeto atsiminimai ir apmąstymai apie Vilnių] // Miškinis, Antanas / Rinktiniai raštai. – Vilnius,1996. – T. 3, p. 55-59.
7. Miškinis, Antanas. Poezijos pavasaris, Vilniaus alyvos; Jūs…(Vilniečiams); Didis mieste kančių ir pagundų // Miškinis, Antanas. Rinktiniai raštai. – Vilnius, 1991. – T. 1, p. 366-367, 398-396, 504, 523.
8. Miškinis, Antanas. Daina apie žalių bromų miestą // Miškinis, Antanas / Rinktiniai raštai. – Vilnius, 1995. – T. 2, p. 154-155.
9. Pagerbtas A. Miškinio atminimas // Literatūra ir menas. – 1986, vas. 1, p. 15.
10. Poetui Antanui Miškiniui – 100 [Elektroninis išteklius] : A. Miškinio biografija, A. Miškinio bibliografija, straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui, A. Miškinio kūryba, straipsniai apie kūrybą, kūrinių recenzijos, jubiliejai, šventės, spektakliai, atminimo įamžinimas, A. Miškinio literatūrinė premija, A. ir M. Miškinių literatūrinė-etnografinė sodyba, galerija / A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. Kraštotyros fondas. – [Utena : A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, 2005]. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – Antr. iš ekrano antr.
11. Reimeris , Vacys. Prisimenant Miškinį // Vakarė grįžta Aušrine. – Šiauliai, 2006. – P. 115.
12. Rudokas, Vytautas. Po „Psalmių” : Antano Miškinio atminimui // Ir kiti vėjai. – Vilnius, 2008. – P. 43.
13. Skripka, Vytautas Vilimas. „Triskart laimingesnis esi…” : Antanui Miškiniui // Literatūra ir menas. – 2008, birž. 13, p. 1.
14. Tūtlytė, Rita. Antanas Miškinis : monografija. – Vilnius, 1997. – 238, [1] p., [12] iliustr. lap.: portr. 

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2010

Dalintis straipsniu: