Algirdas Toliatas

Ever, Lina. Kelyje. 100 000 žingsnių su kunigu Algirdu Toliatu. – Vilnius, 2018. Knygos viršelis

Baigė Vilniaus kunigų seminariją, 2007 m. buvo įšventintas į kunigus. Studijavo teologiją Prancūzijoje ir Italijoje. 2012 m. jam buvo suteiktas dvasinės teologijos licenciato laipsnis. Buvo Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios kunigas. Nuo 2013 m. eina vyriausiojo Lietuvos policijos kapeliono pareigas, labai energingai vykdo evangelizacinę veiklą. Ratuotų piligriminių kelionių organizatorius. 2009 m. kunigo organizuota jungtinė Lietuvos–Lenkijos motociklininkų grupė nuo Aušros Vartų Vilniuje pradėjo piligriminį žygį popiežiaus keliu. 2014 m. motociklais keliauta į Kryžių kalno atlaidus, vyko 80 motociklų žygiai į Birštoną, Vievį ir kitur [2]. A. Toliatas yra Vilniaus Šv. Pilypo Nerio Oratorijos kongregacijos (Lietuvoje veikia nuo 2004 m.) narys [3, 5].

A. Toliatas labai aktyvus savo ganytojiška veikla, pasižymi didele visuomenine įtaka. Rašo ir leidžia „Žmogaus ir Dievo metų“ pamokslų knygas (2016, 2017, 2018). Pirmajai knygai, kuri susilaukė šešių leidimų, įžangą parašė filosofas Leonidas Donskis, antrajai – LR Prezidentas Valdas Adamkus ir žurnalistas Rimvydas Valatka. Išleistos taip pat A. Toliato knygos apie dvasinį gyvenimą „Sekmadienio SMS: mažieji tekstai“ (2019), „Ramybė tau“ (2019).

2019 m. Algirdas Toliatas apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už bendruomenės telkimą. „Man Vilnius yra bendrysčių istorija, kuri gali tapti dvasinių inovacijų ir edukacijų sostine“, – teigė kunigas, dėkodamas už apdovanojimą Šv. Kristoforo statulėle [1].

2019 m. kunigas apdovanotas I-ojo laipsnio ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (žr. adresu).

A. Toliatas gyvena ir dirba Vilniuje. Tik baigęs Vilniaus kunigų seminariją, dvejus metus kunigavo Aušros Vartų bažnyčioje, vėliau buvo Šv. Rapolo bažnyčios vikaras. Kunigo pastangų dėka atgimė sovietmečiu buvusi suniokota Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia senamiestyje, Savičiaus gatvėje. Ji tapo atvira visuomenei – čia nuolat vyksta mišios, kultūriniai, edukaciniai renginiai bei parodos ir koncertai [1, 6].

Andriaus Navicko ir Gedimino Kajėno sudarytoje pokalbių su dvasininkais knygoje „Tik ėjimas keliu“ spausdinamas interviu su kunigu, kur jis pasakoja apie savo pašaukimą, studijas, kunigystę [4]. Rašytojos, žurnalistės Linos Ever knygoje „Kelyje. 100 000 žingsnių su kunigu Algirdu Toliatu“ pateikiamas penkių dienų kelionės Saksonijos Šveicarijos piligriminiu Dailinininkų keliu Malerweg dienoraštis [2]. Kelionėje dalyvavo rašytoja Lina Ever, kunigas Algirdas Toliatas ir fotografas Algimantas Aleksandravičius, kurio nuotraukomis iliustruotas šis leidinys. Kelionėje kalbamasi apie Dievą, žmogų, tikėjimą. Apie A. Toliatą rašoma leidinyje „Lietuvos 100-mečio vadovai“ (Vilnius, 2018. Kn. 1), įvairių metų „Katalikų žinyne“ [3], daug straipsnių spausdinama periodikoje, yra informacijos internete. Kunigas turi asmeninį tinklaraštį, į kurį deda savo pamokslus, informaciją apie knygas ir kt. (žr. adresu www.toliatas.lt.).

Literatūra ir šaltiniai:

1. Andrijauskas, Donatas. Sostinėje išdalinti Šv. Kristoforo apdovanojimai: [minimas ir A. Toliatas]. 15 min. [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-12-10]. Prieiga per internetą: <https://madeinvilnius.lt/naujienos/gyvenimas/sostineje-isdalinti-sv-kristoforo-apdovanojimai/>.
2. Ever, Lina. Kelyje. 100 000 žingsnių su kunigu Algirdu Toliatu. – Vilnius, 2018. 325, [3] p.: iliustr.
3. Katalikų žinynas. 2010, – Vilnius, 2009, p. 150, 176.
4. Toliatas, Algirdas. Dievas mane suviliojo: [pokalbis su kunigu, Lietuvos policijos kapelionu Algirdu Toliatu] / kalbino Andrius Navickas. – Portr. // Tik ėjimas keliu. Pokalbiai su dvasininkais. – Vilnius, 2014. – P. 374-391.
5. Toliatas, Algirdas. Šeštas jausmas yra pirmas. „Žmogaus ir Dievo metų“ trečioji knyga. – Vilnius, 2018, IV virš. p.
6. Vorobej, Teresa. Bažnyčia su nupieštu kryžiumi: [Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios istorija, rašoma ir apie A. Toliato veiklą]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2018, birž. 21/27 (Nr. 25), p. 1, 8-9.

Parengė: Linas Janulevičius (VAVB) 2019

Dalintis straipsniu: