Mečys Chadaravičius

Ciunis, Leonas. Mečys Chadaravičius. – Vilnius, 1964. Knygos viršelis

Ciunis, Leonas. Mečys Chadaravičius. – Vilnius, 1964. Knygos viršelis

Mokėsi pradinėje mokykloje Krakėse, Kėdainių gimnazijoje. 1914 m. prasidėjus karui, su tėvais pasitraukė į Rusiją ir gyveno Rostove prie Dono, mokėsi rusų gimnazijoje. 1921 m. grįžo į Lietuvą. 1922 m. lankė lietuvių kalbos, taip pat buhalterijos kursus Kaune. Baigęs mokslus, dirbo geležinkelių valdyboje sąskaitininku. Dirbdamas Krakėse įkūrė dramos mėgėjų būrelį, jame vaidino ir  režisavo. Iš spektaklių gaunamų pajamų įsteigė biblioteką-skaityklą, kviesdamas aukoti jai knygas. 1927 m. buvo priimtas į Kauno valstybės teatro Antano Sutkaus vadovaujamą vaidybos studiją. Baigęs mokslus dirbo aktoriumi Valstybės teatre, 1933–1934 m. – Jaunųjų teatre Kaune [2, 3, 4].

Vilniuje gyveno 1940–1949 (iki mirties). Nuo 1940 m. M. Chadaravičius dirbo Vilniaus valstybės teatre (1945–1948 m. – LTSR valstybinis dramos teatras). Sukūrė apie 80 vaidmenų. 1945–1946 m. dėstė aktoriaus meistriškumą Vilniaus dramos teatro studijoje [3, 5].
Mirė ir palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse. 1951 m. pastatytas antkapinis paminklas [1, 4].

Apie aktorių M. Chadaravičių yra išleista iliustruota Leono Ciunio knygelė „Mečys Chadaravičius“, kurioje aprašoma aktoriaus biografija ir kūrybinis kelias, aptariami sukurti vaidmenys [3]. Apie aktorių rašoma teatrologės D. Rutkutės knygoje „Aktorius teatro veidrodyje“ [5], leidiniuose „Lietuvių teatro istorija“ [2], „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ (Vilnius, ,2003, T. 3)

1971 m. Vilniuje, prie namo M. K. Čiurlionio g. 11 (Naujamiesčio seniūnija), kuriame 1940–1949 m. gyveno M. Chadaravičius, pagrindinio fasado buvo pritvirtinta memorialinė lenta. Bute yra išlikusių aktoriaus baldų ir kt. daiktų [1, 4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Bakaitė, Svetlana. Gyvenamasis namas, kuriame gyveno M. Chadaravičius. – Iliustr. // Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. – Vilnius, 1988. – T. 1: Vilnius, p. 121, 403.
2. Mečys Chadaravičius // Lietuvių teatro istorija. – Vilnius, 2000 – Kn. 2, p. 303-305.
3. Ciunis, Leonas. Mečys Chadaravičius. – Vilnius, 1964. – 84 p., [20] iliustr. lap.
4. Ramanauskienė, Stasė. Mečys Chadaravičius. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos. – Vilnius, 1984. – P. 154-155.
5. Rutkutė, Dana. Artisto pasiilgimas // Rutkutė, Dana. Aktorius teatro veidrodyje. – Vilnius, 1989. – P. 6-10.

Parengė: Danguolė Danienė (VAVB), 2012; 2016

Dalintis straipsniu: