Mūza Rubackytė

Nuotr. iš kn.: Muzikos enciklopedija. – Vilnius, 2007. – T. 3

Kilusi iš muzikų šeimos. Gyveno Kaune, Žaliakalnyje. 1962–1973 m. mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokykloje. 1973–1976 m. studijavo Lietuvos konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). 1978 m. baigė Maskvos Piotro Čaikovskio konservatoriją. 1988–1989 m. stažavosi Paryžiaus nacionalinėje muzikos ir šokio konservatorijoje, 1990–1991 m. – Paryžiaus Alfredo Cortot aukštojoje muzikos mokykloje. Nuo 1978 m. su pertraukomis dėstė Lietuvos konservatorijoje. 1989 m. apsigyveno Paryžiuje, dėstė Paryžiaus konservatorijoje.  Šiuo metu su pertraukomis gyvena Paryžiuje, Ženevoje, Vilniuje [4, 9].

Rubackytė kaip pianistė debiutavo 7 metų su Lietuvos kameriniu orkestru. Dabar ji koncertuoja visame pasaulyje, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose, yra pianistų konkursų žiuri narė, skaito paskaitas. Įgrojo plokštelių, padarė radijo įrašų, išleido kompaktinių plokštelių. Skleidžia vengrų kompozitoriaus Ferenco  Listo (Ferenczo Liszto) palikimą pasaulyje [1]:  yra Tarptautinių F. Listo asociacijų (ILA) biuro narė, Ferenco Liszto draugijos Lietuvoje „LiSZtuania“ prezidentė, ilgametė tarptautinio F. Liszto pianistų konkurso Utrechte žiuri narė.

1997 m. M. Rubackytė apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu, 1998 m. – Garbės medaliu „Už nuopelnus Lietuvos kultūrai“,  2006 m. – Vyriausybės kultūros ir meno premija, 2006 m. – Lietuvos nacionaline premija, 2008 m. – Lietuvos muzikų sąjungos prizu „Auksinis diskas“. 2014 m. – išrinkta Metų moterimi menininke.
Už F. Listo kūrybos ir vengrų kultūros sklaidą pasaulyje 2012 m. M. Rubackytei įteiktas Vengrijos kultūros ministerijos prizas „Pro Hungarica“ [4].
2017 m. už nuopelnus kultūrai ir menui M. Rubackytė apdovanota Šv. Kristoforo statulėle [8].

Nuo 1962 m. M. Rubackytė gyveno Vilniuje. Ji čia mokėsi ir studijavo. Ir dabar dažnai lankosi šiame mieste. Žymi pianistė yra Vilniaus fortepijono muzikos festivalio sumanytoja ir meno vadovė [6, 8, 9]. Festivalis vyksta nuo 2009 m. ir rengiamas kas dvejus metus. Viename interviu apie festivalį pianistė yra sakiusi: „Mano klajonių po pasaulį turtinga, įvairi patirtis ir susitikimai padeda atrinkti ir asmeniškai sudominti kitataučius  muzikus atvykti į Vilnių. Šiandien man festivalis yra būtinybė ir pareiga grąžinti savo šaliai, ką gavau geriausia, pasidalyti su tautiečiais savo brangakmenių dėžute“ [7].

Apie M. Rubackytę rašoma enciklopediniuose leidiniuose: „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ (Vilnius, 2011, T. 20), „Muzikos enciklopedija“ [9], „Lietuvos moterys“ [4], „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ [4], įvairių metų leidiniuose „Kas yra kas Lietuvoje“, pokalbių knygojeDalia Kutraitė kalbina…: žvaigždžių karai tęsiasi“ [2]. Daug straipsnių apie pianistės koncertinę veiklą yra periodikoje, internete.

 Literatūra ir šaltiniai

1. Nekrošienė, Audronė. Mūza ne tik muzikoj: [apie pianistę M. Rubackytę]. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1999, Nr. 1, p. 52-56.
2. Pianistė Mūza Rubackytė: Kiekviename iš mūsų yra ir dangaus ir pragaro. Svarbu, kiek!. – Iliustr. // Dalia Kutraitė kalbina…: žvaigždžių karai tęsiasi. – Vilnius, 2015. – P. 265-274
3. Rubackienė, Teresė. Atsakinga misija būti muzikės mama: [pokalbis su pianistės Mūzos Rubackytės mama, pedagoge Terese Rubackiene / kalbino] Agnė Paškauskaitė. – Nuotr. // Muzikos barai. – 2012, Nr. 11/12, p. 26-29.
4. Rubackytė-Golay, Mūza. – Portr. // Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015.- P. 934-935.
5. Mūza Rubackytė. – Iliustr. // Lietuvos moterys. – Vilnius, 2002. – P. 148.
6. Rubackytė, Mūza. Mūza ir pakeleiviai: [pokalbis su pianiste M. Rubackyte apie 5-ąjį Vilniaus fortepijono festivalį] / [parengė] Mindaugas Klusas. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2017, lapkr. 4, p. 1, 13.
7. Rubackytė, Mūza. Scena yra mano altorius: [pokalbis su pianiste, prof. M. Rubackyte-Golay] / [užrašė] Virginija Majorovienė. – Iliustr. // Moteris. – 2016, Nr. 8 (rugpjūtis), p. 48-53.
8. Šv. Kristoforo statulėlių dalybos: be apdovanojimo liko tik mero šypsena. – Iliustr. // Sostinė. – 2018, saus. 27, p. 6-7.
9. Valiulytė, Skirmantė. Rubackytė Mūza. – Portr. // Muzikos enciklopedija. – Vilnius, 2007. – T. 3, p. 252-253.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2018

 

Dalintis straipsniu: