Romenas Gari (Romain Gary)

Gary, Romain. Aušros pažadas. – Vilnius, 1999. Knygos viršelis

Gary, Romain. Aušros pažadas. – Vilnius, 1999. Knygos viršelis

E. Ajar. Pseudo; R. Gary. Emile'io Ajaro gyvenimas ir mirtis. – Vilnius, 2012. Knygos viršelis

E. Ajar. Pseudo; R. Gary. Emile’io Ajaro gyvenimas ir mirtis. – Vilnius, 2012. Knygos viršelis

Tikrasis jo vardas – Roman Kacev. Rašytojas gimė Vilniuje, pirklio šeimoje. Šeima tuo metu gyveno dabartinėje Subačiaus gatvėje 8 [8]. 1919–1925 m. būsimasis rašytojas gyveno name Didžiosios Pohuliankos g. 16 (dabar – J. Basanavičiaus g. 18, Naujamiesčio seniūnija) [8]. Vilniuje R. Gari baigė pradinę mokyklą, privačiai mokėsi kalbų, lankė dainavimo pamokas. Vėliau išvažiavo į Varšuvą. Būdamas 14 metų su motina išvyko į Prancūziją. Paryžiuje pasirodė pirmosios kūrinių publikacijos. Jis dirbo įvairius darbus, studijavo teisę, karo metais buvo karo lakūnas. Vėliau buvo kino režisierius, diplomatas, o nuo 1962 m. užsiėmė tik kūryba. R. Gari nusišovė savo bute Paryžiuje 1980 m. gruodžio 2 d. [3].

R. Gari parašė apie 30 romanų [4]. Savo kūrinius jis pasirašinėjo dviem vardais: Romain Gary ir Emile Ajar. Ši paslaptis galutinai išaiškėjo tik po autoriaus mirties [1]. Rašytojas išgarsėjo romanu „Europietiškas auklėjimas“ (1945). Romano veiksmas vyksta Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių okupuotame Vilniaus krašte ir Vilniuje, kurie tuomet priklausė Lenkijai. Autobiografiniame romane „Aušros pažadas“ (1959) rašoma apie gyvenimą Vilniuje tarpukario metais [2]. R. Gari kūrybinio gyvenimo paslaptis atsiskleidžia dviejuose jo kūriniuose: Emile Ajaro vardu pasirašytame „Pseudo“ (1976) ir Romain Gary„Emile’io Ajaro gyvenimas ir mirtis“. Pastarojo kūrinio keturiasdešimties puslapių rankraštį rašytojas įteikė leidėjams su sąlyga paskelbti jį tik po autoriaus mirties.

Lietuvių kalba išleistoje biografinėje rašytojo knygoje „Pseudo; Emile’io Ajaro gyvenimas ir mirtis“ (Vilnius, 2012) nurodomos svarbiausios R. Gari gyvenimo ir kūrybos datos. 2020 m. išleista pirmoji išsami Romeno Gari biografija lietuvių kalba „Romainas Gary“ [1a].  Knygos autorė Dominique Bona, ketverius metus tyrinėjusi rašytojo biografiją ir kūrybą, įvairiapusiškai nušviečia šią mįslingą asmenybę. Biografija parašyta gyvu ir žaismingu stiliumi. Iš prancūzų kalbos knygą vertė patyrusi vertėja Diana Bučiūtė.
Apie R. Gari rašoma leidinyje „Vilniaus Romanas: Romaino Gary vilnietiško gyvenimo epizodai“ (Vilnius, 2014). Knygoje spausdinamas Vilniaus Romeno Gari klubo įkūrėjo, aktoriaus Romo Ramanausko įvadinis žodis, taip pat pateikiama ištraukų iš R. Gari autobiografinio romano „Aušros pažadas“. Nurodomos svarbiausios rašytojo gyvenimo ir kūrybos datos, keliais slapyvardžiais išleistos knygos. Leidinys originaliai iliustruotas meno kūrinių reprodukcijomis, nuotraukomis iš menotyrininko Sauliaus Pilinkaus sendaikčių kolekcijos ir kt. Apie R. Gari pėdsakus Vilniuje rašoma taip pat Juzefo Šostakovskio (Józef Szostakowski) leidinyje „Wilno i okolice: przewodnik literacki“ („Vilnius ir apylinkės: lieratūrinis vadovas“) (Wilno, 2012) ir kt. Apie R. Gari lietuvių kalba rašoma „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [2], periodikoje; anglų kalba – leidinyje „Vilnius: 100 memorable sites of Jewish history and culture“ [6], rusų kalba – Генрих Аграновский, Ирина Гузенберг „Вильнюс: по следам Литовского Иерусалима: памятные места еврейской истории и культуры: путеводитель“ [8] ir kt.
2014 m., minint rašytojo 100-ąsias gimimo metines, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tuometinis Lituanikos skyrius parengė R. Gari skirtą virtualią parodą „Vilniaus pažadas“ (žr. adresu). 2021 m. pradžioje ši paroda buvo atnaujinta ir papildyta (žr. adresu).

Vilniaus Romanas: Romaino Gary vilnietiško gyvenimo epizodai. – Vilnius, 2014. Knygos viršelis

Vilniaus Romanas: Romaino Gary vilnietiško gyvenimo epizodai. – Vilnius, 2014. Knygos viršelis

1999 m. gegužės 17 d. Vilniuje, ant namo J. Basanavičiaus g. 18 (Naujamiesčio seniūnija), Prancūzų ambasados lėšomis, buvo atidengta memorialinė lenta (aut. Vytautas Zaranka), informuojanti, kad 1917–1923 m. šiame name gyveno ir vėliau jį aprašė savo romane „Aušros pažadas“ prancūzų rašytojas ir diplomatas Romenas Gari (Romain Gary) [5, 7, 8].

2007 m. Vilniuje, J. Basanavičiaus ir Mindaugo gatvių sankryžoje (Senamiesčio seniūnija) atidengtas paminklas rašytojo atminimui (skulpt. Romualdas Kvintas). Skulptūra vaizduoja berniuką su kaliošu rankose, žiūrintį į dangų. Tai yra aliuzija į autobiografinio romano „Aušros pažadas“ meilės istoriją, autoriaus Vilniuje praleistos vaikystės epizodo įamžinimas [4, 6].

16-ojo Didžiosios Pohuliankos namo kiemas mano atminty liko kaip ta didžiulė arena, kur išėjau gladiatoriaus mokslus, pritaikytus ateities kovoms,“ – rašė autorius autobiografiniame romane „Aušros pažadas“, kuriame pasakojami ir spalvingi vaikystės prisiminimai apie gyvenimą Vilniuje, buvusioje Didžiosios Pohuliankos (dabar  – J. Basanavičiaus) gatvėje [2, p. 76].

Vilniuje veikia R. Gari kūrybos mylėtojų klubas, kurio įkūrėjas aktorius Romualdas Ramanauskas inicijavo rašytojo kūrinių skaitymus. Klubas planuoja Vilniuje įkurti R. Gari memorialinį muziejų [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Baliutavičiūtė, Elena. Atskleistos ir neišaiškintos rašytojo Romaino Gary paslaptys. – Portr. – Bibliogr.: 10 pavad. // Tarp knygų. – 1999, Nr. 11, p. 31–33.
1a. Bona, Dominique. Romainas Gary; iš prancūzų kalbos vertė Diana Bučiūtė. – Vilnius, [2020]. – 445, [1] p.
2. Gary, Romain. Aušros pažadas. – Vilnius, 1999. – 324 p.
3. Gary, Romain (Romenas Gari), tikr. Roman Kacev. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 6, p. 428.
4. Kvintas, Romualdas. Paminklas rašytojui Romain Gary: [2007 m., skulptūra: spalvota reprodukcija] // Dailė. – 2007, Nr. 2 (50), p. 101.
5. Urbaitė, Adrija. Prancūzų rašytojas, gimęs Vilniuje. – Iliustr. // XXI amžius. – 2003, birž. 25, p. 4.
6. Zemlickas, Gediminas. Mažas berniukas su dideliu batu rankose. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2007, rugs. 6–19 (Nr. 15), p. 6-7; spal. 4–17 (Nr. 17), p. 10–11.
7. Vilnius: 100 memorable sites of  Jewish history and culture. – 2nd ed. – Vilnius, 2006, p. 20.
8. Аграновский, Генрих.  Вильнюс: по следам Литовского Иерусалима : памятные места еврейской истории и культуры: путеводитель / Генрих Аграновский, Ирина Гузенберг. – Вильнюс, [2011], p. 449.

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2009; 2015

Dalintis straipsniu: