Juozas Karosas

Juozas Karosas. Nuotr. iš kn.: Karosas, Juozas. Nueitas kelias: atsiminimai. – Kn. 1. – Kaunas, 2001.

Juozas Karosas. Nuotr. iš kn.: Karosas, Juozas. Nueitas kelias: atsiminimai. – Kn. 1. – Kaunas, 2001.

Juozas Karosas augo muzikalioje daugiavaikėje šeimoje. Savarankiškai pramokęs griežti smuiku ir armonika, buvo kaimo muzikantas ir dainininkas. Vėliau privačiai mokėsi groti vargonais, pianinu. Pažintis su kompozitoriumi Juozu Gruodžiu paskatino pasirinkti muziko profesiją. Rygos konservatorijoje 1927 m. gavo vargonininko ir kompozitoriaus diplomą. Jaunas kompozitorius buvo aktyvus Rygos, vėliau Kauno, Šiaulių, Klaipėdos muzikinio gyvenimo veikėjas. Jis kūrė ir vadovavo chorams, dirbo pedagoginį darbą, dirigavo dainų šventėse, rengė koncertus. Ilgą laiką vadovavo Klaipėdos muzikos mokyklai, kuriai 1990 m. buvo suteiktas Juozo Karoso vardas [4, 6].

Špigelglazas, Julius. Juozas Karosas. -Vilnius, 1967. Knygos viršelis

Špigelglazas, Julius. Juozas Karosas. – Vilnius, 1967. Knygos viršelis

1956 m. kompozitorius apsigyveno Vilniuje. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėstė chorvedybą. Nuo 1965 m. jis – docentas, nuo 1977 m. – profesorius. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje skaitė muzikos teorijos paskaitas, dirbo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Muzikos katedroje. Dirigavo respublikinėse dainų šventėse [4, 5, 6]. Kompozitorius mirė Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse [1]. Jo kapas yra memorialinio ansamblio šiaurės vakarų dalyje. Antkapį sudaro žemių sampilas ir pilko granito plokštė su iškaltu įrašu [2].

Juozas Karosas kūrė oratorijas, simfonijas, koncertus fortepijonui ir styginiams instrumentams, vokalinę muziką, harmonizavo liaudies dainas.

Jis yra muzikos vadovėlio „Garsų keliais“ (1936) autorius. Parašė atsiminimų knygą „Nueitas kelias“kurios 2-oje dalyje  pasakoja apie gyvenimą Vilniuje. Iš pradžių gyvenęs Eidukevičiaus gatvėje (dabar Rinktinės g.), vėliau su šeima apsigyveno kompozitorių miestelyje Žvėryne [1].

Sovietmečiu apie kompozitorių buvo išleista muzikologo Juliaus Špigelglazo monografija „Juozas Karosas“ [5]. Knygoje yra skyrius „Vilniuje“, kuriame aptariamas muziko darbas LTSR valstybinėje konservatorijoje. Leidinio pabaigoje pateikiamas kompozitoriaus kūrinių sąrašas. Apie J. Karosą rašoma Salio Šemerio atsiminimų knygoje „Žmonės mano gyvenime“ (Klaipėda, 1997).

Vilniuje Juozo Karoso atminimas įamžintas memorialine lenta ant namo Birutės g. 11 / Traidenio g. 40 (Žvėryno seniūnija), kur 1965-1981 m. gyveno kompozitorius. Bute kurį laiką buvo memorialinis kambarys [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Karosas, Juozas. Nueitas kelias : atsiminimai. – D. 2. – Kaunas, – 2001. – 234, [2] p.: iliustr.
2. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. – T.1: Vilnius, 1988, p. 279.
3. Ramanauskienė, Stasė. Juozas Karosas. – Iliustr. // Ramanauskienė, Stasė. Kūrėjai ir jų memorialinės vietos. – Vilnius, 1984. – P. 30-32.
4. Stakėnienė, Regina. Juozas Karosas. Utenos krašto enciklopedija [interaktyvus]. 2002 [žiūrėta 2020-12-18]. Prieiga per internetą: <http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/personos/kpersonos.htm#Karosas3>.
5. Špigelglazas, Julius. Juozas Karosas. – Vilnius, 1967. – 78 p., [8] iliustr. lap. : iliustr. – Bibliogr.: p. 73-77.
6. Zubrickas, Boleslovas. Karosas Juozas. – Iliustr. // Zubrickas, Boleslovas. Lietuvių kompozitoriai: enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 2004. – P. 201-205.

Parengė: Aušra Asauskienė, Gerta Stanionytė (VAVB), 2011; 2020

Dalintis straipsniu: