Rimantas Jankauskas

Rimantas Jankauskas. Nuotr. iš kn.: Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 477.

1976 m. baigė Vilniaus 31-ąją vidurinę mokyklą, 1982 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą.

Dirba mokslinį tiriamąjį darbą, plečia interesų ratą – paleopatologija, paleoekologija, paleodemografija, bioarcheologija, paleoantropologija, istorinė antropologija, paleoepidemiologija, teismo antropologija. Publikavo specifinių sričių tyrinėjimus iš sindesmologijos, kraniometrijos, osteometrijos. Tiria Lietuvos partizanų kapavietes, Napoleono karių kapavietes, palaidojimus bažnyčių kriptose, dalyvauja istorinių asmenybių palaikų identifikavime (KGB aukų Tuskulėnuose, Dubingių didikų Radvilų, 1863–1864 m. sukilimo vadų). VU Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros profesorius, Vilniaus universiteto prorektorius mokslui, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys [5].

Tarptautinėje spaudoje įvairiomis kalbomis (anglų, rusų, vokiečių) paskelbė daugiau kaip 100 publikacijų, kuriose nagrinėti kai kurie paleopopuliacijų vaikų sergamumo ir augimo parametrai bei jiems galėję daryti įtaką veiksniai, suaugusiųjų fizinio išsivystymo rodikliai priklausomai nuo laikotarpio, geografinio regiono, socialinės padėties. Nagrinėti geležies amžiaus bendruomenių mitybos ypatumai. Susistemintos asmens lyties ir amžiaus nustatymo metodikos, išbandyti nauji amžiaus mirties metu nustatymo būdai. Analizuojami praeities populiacijų demografiniai rodikliai (gyvenimo trukmė, gimstamumas, mirštamumas, bendruomenių dydis ir jų struktūra). Dauguma publikacijų yra tarpdisciplininio pobūdžio, jos parengtos bendradarbiaujant su įvairių biomedicinos ir humanitarinių mokslų autoriais. R. Jankauskas parašė vadovėlį „Antropologijos pagrindai teisininkams“ (kartu su R. Povilaičiu, 1995, 1996), „Lietuva iki Mindaugo“ (su kt., 2003), publikavo konferencijų tezes, parengė mokymo priemonių studentams.

Žymus antropologas apdovanotas Estijos respublikos 5-ojo laipsnio „Terra Marianna“ ordinu (2005 m.), mokslininkui įteikta Nacionalinė pažangos premija (su Albinu Kuncevičiumi ir Rimvydu Laužiku, 2009 m.).

2019 m. prof. dr. R. Jankauskas apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už atskleistas 1863–1864 m. sukilimo paslaptis, t. y. sukilėlių palaikų identifikavimą (kartu su archeologais ir istorikais) [2].
2017–2019 m. Vilniaus Gedimino kalne Lietuvos nacionalinio muziejaus vykdytų archeologinių tyrimų metu buvo rasti 1863–1864 m. sukilimo vadų palaikai. Bendradarbiaujant skirtingų sričių tyrėjams, buvo atlikti moksliniai tyrimai, kuriuose dalyvavo ir prof. dr. R. Jankauskas. Šių tyrimų istorinė reikšmė prilyginama Lietuvos Nepriklausomybės akto suradimui. Jų pagrindu Lietuvos nacionalinis muziejus išleido knygą „1863–1864 metų sukilėlių kelias į mirtį ir atgimimą“ [4]. Joje spausdinamas penkių autorių (tarp jų ir R. Jankausko) straipsnis „1863–1864 metų sukilėlių palaikų identifikavimas“.

Prof. dr. R. Jankauskas gyvena ir dirba Vilniuje. Dėsto Vilniaus universiteto Medicinos ir Istorijos fakultetų studentams bei doktorantams, taip pat Teismo antropologijos ekspertizės Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto klausytojams [5].

Apie R. Jankauską rašoma leidiniuose „Asmenybės“ [1], „Kas yra kas Lietuvoje, 2015“ [2], daugelyje enciklopedijų ir žinynų. Yra straipsnių periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekima – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 477-478.
2. Iškilmingai išdalyti Šv. Kristoforo apdovanojimai: [minimas ir R. Jankauskas]: [interaktyvus]. 2020 [žiūrėta 2020-11-03]. Prieiga per internetą: <https://vilnius.lt/lt/2020/01/24/iskilmingai-isdalyti-sv-kristoforo-apdovanojimai/>.
3. Kas yra kas Lietuvoje, 2015: [biografinis žinynas]. – Kaunas, 2015, p. 549.
4. 1863–1864 metų sukilėlių kelias į mirtį ir atgimimą. – Vilnius, 2019. – 215, [1]p.: iliustr., faks., portr.
5. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 514.

Parengė: Linas Janulevičius (VAVB), 2020

Dalintis straipsniu: