Alessandro Barelli

Kunigas A. Barelli yra Šv. Jono Bosko parapijos Lazdynuose kunigas. Jis vadovauja Saleziečių Vilniaus namams. Šv. Jono Bosko bažnyčios kunigai rūpinasi vaikų laisvalaikiu po pamokų ir per vasaros atostogas: organizuoja dienines ir vasaros stovyklas, įvairius meninio ugdymo, sporto būrelius [1, 2].
Jau 20 metų A. Barelli dirba su vaikais. Italijoje jis buvo istorijos, geografijos ir tikybos mokytoju. Pirmą kartą Lietuvoje kunigas apsilankė 1994 m. su italų savanoriais iš saleziečių ordino. Nuo tada pradėjo organizuoti vasaros stovyklas jaunimui. 2001 m. atsikėlęs gyventi į Vilnių, A. Barelli puikiai kalba lietuviškai.

2009 m. kunigas Alessandro Barelli apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle „Už Vilniaus jaunuomenės ugdymą savitarpio pagalbos dvasia“ [3].

Apie A. Barelli rašoma periodikoje, yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Ausėnaitė, Daiva. Italų kunigas rūpinasi lietuvių vaikais. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2004, saus. 17, p. 19.
2. Kaušylaitė, Šarūnė. Italo rūpestis – lazdyniečių laisvalaikis. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2008, liep. 30, priedas „Sostinė”, p. 5.
3. Šv. Kristoforo laureatai nesijaučia išskirtiniais miesto gyventojais. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2009, gruod. 31, priedas „Sostinė”, p. 2-3.

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2010

Dalintis straipsniu: