Sveiki atvykę į „Vilnijos vartus“!

Netekome Vytauto Rimšos (1937–2019)

Anapilin išėjo buvęs Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius, žymus bibliotekininkystės specialistas, kraštotyrininkas Vytautas Rimša.

Vytautas Rimša gimė 1937 balandžio 26 d. Sausalaukės kaime (Anykščių rajone). 1964 m. baigė Vilniaus istorijos-filologijos fakultetą. Karjerą bibliotekininkystės srityje pradėjo darbu Pagėgių rajono bibliotekoje (1956 m.). Vėliau dirbo Vilniaus pedagoginiame institute (1962–1963), Vilniaus plastmasinių dirbinių gamyklos techninėje bibliotekoje (1963–1966), o nuo 1966 iki 2002 metų (su pertrauka) buvo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojas. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje Vytautas ėjo skirtingas pareigas: direktoriaus pavaduotojo (1967–1971), direktoriaus (1971–1973), 2006–2016 m. rengė bibliotekos istoriją. 2009 m. buvo išleistas pirmasis istorijos tomas. Vytautas Rimša yra išleidęs nemažai publikacijų įvairiais bibliotekų veiklos klausimais. Pastaraisiais metais darbavosi kraštotyros srityje, domėjosi savo – Anykščių – krašto istorija, rengė kraštotyrines publikacijas.

Vytautas Rimša buvo aktyvus bibliotekininkų profesinės bendruomenės veikėjas. 1989 m. jis buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininku. 1992–2000 m. vadovavo Lietuvos skaitymo asociacijai. Vytautas Rimša buvo talentingas metraštininkas, išsiskiriantis istorikams būtinu kruopštumu ir tikslumu bei puikia atmintimi. Jis buvo patikimas kolega ir bendražygis.

Visi, kam teko pažinti Vytautą Rimšą, prisimena jį kaip nenuilstantį, darbštų, kūrybinių sumanymų kupiną žmogų, dirbusį iki paskutinių savo dienų.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos darbuotojai

Naujienos