Švenčionių rajono garbės pilietis

Švenčionių rajono garbės piliečio vardas teikiamas nuo 2002 metų [1]. 2001 m. vasario 15 d. sprendimu Švenčionių rajono taryba patvirtino Švenčionių rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus.
Švenčionių rajono Garbės piliečio vardas suteikiamas pagerbiant asmenį už jo išskirtinį indėlį į Švenčionių krašto ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, už jo pastangas Valstybės labui. 
Vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos, taip pat bet kurios kitos užsienio valstybės, su kuria Lietuva palaiko diplomatinius santykius, piliečiui.
Vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus bei pastangas ir išskirtinį indėlį į Švenčionių krašto mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo, politikos, krašto apsaugos, visuomenės gyvenimo ir kitas sritis; 
už tuos pačius nuopelnus Lietuvos Respublikos Pasaulio bendrijai ar kitoms valstybėms Vardas suteikiamas tik iš Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos kilusiems Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams.
Pilietis, kuriam rajono savivaldybės taryba suteikia Vardą, įrašomas į rajono garbės piliečio knygą, jam įteikiama vardinė Švenčionių rajono garbės piliečio juosta ir ženkliukas.
 
Literatūra ir šaltiniai:

1. Švenčionių rajono Garbės piliečiai. Švenčionių rajono savivaldybe [interaktyvus]. 1998-2011 [žiūrėta 2011-12-21]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/lit/Svencioniu_rajono_garbes_pilieciai/4161>.

Švenčionių rajono garbės piliečiai:
 
Dmitrijus Buriakas (2003)
Česlovas Juršėnas (2003)
Kazimiera Danutė Prunskienė (2003)
Sigitas Žvirblis (2006)
Konstantas Ramelis (2013)