Vilniaus apskrities kultūros nominacija „Skambanti verba“

Vilniaus apskrities viršininkas, siekdamas sutelkti Vilniaus apskrities kultūros institucijas bendrų regioninės kultūros plėtros uždavinių įgyvendinimui bei paskatinti reikšmingiausių rezultatų kultūros, krašto istorijos, tradicijų puoselėjimo bei propagavimo srityse pasiekusias kultūros įstaigas ir visuomenines kultūrines organizacijas,  taip pat didinti kultūros darbuotojų prestižą, 2008 m. įsteigė kasmetinę Vilniaus apskrities kultūros nominaciją „Skambanti verba“. Parengti ir patvirtinti šios nominacijos nuostatai.

2008 m. gruodžio 1 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr.2.3.-15910-(70) „Dėl Vilniaus apskrities kultūros nominacijos ,,Skambanti verba“ ekspertų komisijos“ patvirtinta personalinė ekspertų komisijos sudėtis: Irena Seliukaitė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė, Edmundas Žalpys, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Kultūros ir meno skyriaus vedėjas, Vilniaus apskrities kultūros ir meno tarybos pirmininkas, Inga Kriščiūnienė, Lietuvos liaudies kultūros centro Regionų informacijos poskyrio vadovė, Aldona Jeleniauskienė, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Dizaineris Jonas Vėgėlė sukūrė nominacijos  garbės ženklą – meniškai įrėmintą dekoratyvinę  juodos spalvos plokštę (pano), kurioje sendinto aukso spalva buvo išgraviruotas kultūros simbolis – lyra su  centrinėje stygoje pavaizduota stilizuota Vilniaus krašto verba, atspindinčia šio regiono kultūrinius ypatumus.

Ekspertų komisija, išnagrinėjusi pateiktas pretendentų į kultūros nominaciją „Skambanti verba“ paraiškas ir rekomendacijas, pažymėjo, kad visos kultūros įstaigos turėjo įtakos Vilniaus apskrities kultūros plėtrai, tačiau ir toliau siekiamybe išlieka tęstinė, aktyvi veikla ne tik bendruomenėse, bet ir visame regione. Ekspertų komisija siūlė plačiau viešinti nominacijos nuostatus, juos papildyti nuostatomis, kad nominacijos siekti galėtų ir fiziniai asmenys. Akcentuotina, kad kol kas nesulaukta profesionalųjį meną palaikančių ir propaguojančių įstaigų, organizacijų paraiškų.

2008 m. Vilniaus apskrities kultūros nominacijos ,,Skambanti verba“ siekė šešios Vilniaus apskrities įstaigos: Vilniaus etninės kultūros centras, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija, Širvintų kultūros centras, Nalšios muziejus, Vilniaus apskrities kultūros centras ir Neries regioninio parko direkcija.
Išnagrinėjusi pateiktas paraiškas, apsvarsčiusi įstaigų pristatomus veiklos rezultatus, atsižvelgdama į nominacijos ,,Skambanti verba“ nuostatus, ekspertų komisija nutarė Vilniaus apskrities kultūros nominaciją „Skambanti verba“ skirti Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijai (pirmininkė Ramutė Kraujalienė).
2008 m. nominacija „Skambanti verba“ buvo įteikta II-ajame Vilniaus apskrities kultūros forume, kuris įvyko 2008 m. gruodžio 22 d. Taikomosios dailės muziejuje.
Ši nominacija buvo įteikta tik vieną kartą.