Alis Vidūnas

Alis Vidūnas. Nuotr. iš kn.: Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 1999. – T. 1, p. 314.

Gimė mokytojų šeimoje. 1952–1958 m. studijavo Kauno politechnikos institute, Hidrotechnikos fakultete įgijo inžinieriaus specialybę. Pirmoji darbo vieta – Vievis. 1995–1997 m. – Vilniaus miesto meras. Tuo metu buvo įkurta Lietuvos savivaldybių asociacija, kurios prezidentu išrinktas A. Vidūnas. 1997–2000 m. – Vilniaus apskrities viršininkas. Jam vadovaujant pradėtas kurti detalus apskrities planas. Nuo 2001 m. dirbo UAB „Greitkelis“ direktoriumi rinkodarai. Mirė 2009 m. vasario 19 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse [1].

A. Vidūnas pasireiškė kaip tikras Lietuvos mylėtojas, aukštos kultūros skleidėjas. Lietuviško žodžio puoselėjimas buvo ir jo tiestas šviesos kelias iš praeities į ateitį. Vilniaus ir Šalčininkų rajonų lietuviškos mokyklos – tai jo pasiaukojamo ir kantraus darbo kūrinys [1].

A. Vidūnas aktyviai dalyvavo 1989–1991 m. Lietuvos Atgimimo įvykiuose. Buvo apdovanotas Sausio 13-osios medaliu [3].

Apie A. Vidūną rašoma Gedimino Alberto Reinio biografinių apybraižų knygoje „Jie paliko žymę žemėj: iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia…“ [3], leidiniuose „Pažintis su Lietuva. Tūkstantmečio knyga“ (Kaunas, 1999) ir „Kas yra kas Lietuvoje“ (Vilnius, 2000). Eilėraštį A. Vidūno atminimui yra skyręs poetas Alvydas Jegelevičius [2].

2017 m. lapkričio 8 d. Lavoriškių (Vilniaus r.) gimnazijos kieme buvo atidengtas paminklas – atminimo akmuo Aliui Vidūnui. Granitiniuose knygos puslapiuose įrašyta: „Aliui Vidūnui atminti. Pietryčių Lietuvos mokyklų steigėjui. 2017“ [4]. Paminklo atidengimo ceremonijos metu Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis sakė: „Tai – didis tautos sūnus. Pietryčių Lietuvoje, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Alis Vidūnas buvo vienas šio krašto mokyklų steigėjų. Šiandien, pradėję bemaž nuo nulio, mes turime beveik 20 gimnazijų ir tai – neabejotinai Alio Vidūno nuopelnas“ [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Alis Vidūnas (1934–2009): [visuomenės veikėjas, buvęs Vilniaus meras, Vilniaus apskrities viršininkas: nekrologas]. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2009, vas. 23, p. 3.
2. Jegelevičius, Alvydas. „Sausis. Vilnius-Alytus…“: A. Vidūno atminimui: [eilėraštis] // Jegelevičius, Alvydas. Šviesos dėmė. – Vilnius, 2010. – P. 67.
3. Reinys, Gediminas Albertas. Ąžuolas: [apie Alį Vidūną]. – Nuotr. // Reinys, Gediminas Albertas. Jie paliko žymę žemėj: iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia… – Kaunas, 2002. – P. 23-32, 52-57.
4. Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 1999. – T. 1: Valstybė, p. 314.
5. Virvičienė, Aušra. Lavoriškių gimnazijoje atidengtas atminimo akmuo iškiliam Vilnijos krašto patriotui Aliui Vidūnui. – Iliustr. // Voruta, 2017, lapkr. (Nr. 11), p. 1, 6; Prieiga per internetą: <http://www.voruta.lt/lavoriskiu-gimnazijoje-atidengtas-atminimo-akmuo-iskiliam-vilnijos-krasto-zmogui-aliui-vidunui/>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2019

Dalintis straipsniu: