Vilnijos vartų“ dalyje „Kraštotyros darbai" pateikiamas bibliografinis sąrašas vietos kraštotyrininkų parengtų (dažniausiai nepublikuotų) darbų, saugomų Vilniaus apskrities bibliotekose.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

 1. Igno Šeiniaus premijos teikimas. – 20 p. – Širvintų r. SVB, 2015.
 2. Kultūrinio darbo baruose. 1986–1989: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 240 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 3. Kultūrinio darbo baruose: [iškarpų aplankas] 1983–1985 m. – 60 p. – Širvintų r. SVB, 1987.
 4. Kultūrinis gyvenimas Širvintose: [kopijų aplankas]. – 2004. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 5. Prasmė mūsų dienų… : Anciūnų kapelai 20 metų gero ūpo. 1997–2017 mm. . – 194 p. – Širvintų r. Anciūnų biblioteka, 2017.
 6. Rajono kultūrinis gyvenimas: [iškarpų iš periodikos aplankas] 1980 – . – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 1982.
 7. Širvintų rajono kultūrinis gyvenimas (1968–1977): [iškarpų aplankas]. – 1977. – 196 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 8. Širvintų rajono kultūrinis gyvenimas (1978–1982): [iškarpų aplankas]. – 1982. – 94 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 9. Širvintų rajono kultūros skleidėjai: [albumas]. – 1990. – 33 p.: nuotr. – Širvintų r. SVB, 2002.
 10. Taparauskienė D. Moterų klubas „Družinta“. – 1999 – 2002. – 48 p. – Rankr., nuotr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 11. Tarptautinė vaikų gynimo diena: šventės prisiminimai. – 1974. – 10 p.: aplank. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

 1. Adomaitienė S. Jauniūnų kaimo bibliotekos metraštis. 1979–2001 m. – 28 p. – Spausd. – Širvintų r. Jauniūnų b-ka, 2002.
 2. Adomavičienė J. Unciūnų kaimo bibliotekos metraštis. 1969–1984 m. – 40 p. – Rankr. – Širvintų r. Anciūnų b-ka, 2002.
 3. Alionių kaimo bibliotekos metraštis. 1999–2006 m. / sud. Danuta Jankovskienė. – 17 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. SVB Alionių b-ka, 2007.
 4. Anužienė E. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. I dalis. 1937–1975–1976 m. – 137 p.: iliustr., nuotr. ir kt. priedai. – Rankr., spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Bagaslaviškio bibliotekos metraštis. 1995–2006 m.  / sud. Elena Matukienė. – 40 p. – (Tęsiamas). – Rankr. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.
 6. Bartkuškio kaimo bibliotekos metraštis. 1997–2003 m. / Elvyra Ramaneckienė. – 59 p. – Rankr., iškarp., nuotr. – Širvintų r. VB Bartkuškio b-ka, 2007.
 7. Bartkuškio kaimo bibliotekos metraštis. 2004–2006 m./ sud. Elvyra Ramaneckienė. – 18 p. – Rankr., iškarp., nuotr. – Širvintų r. VB Bartkuškio b-ka, 2007.
 8. Bibliotekos metraštis: 1992–1995. VII dalis. – 1996. – 65 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1997.
 9. Bibliotekos propaganda: [iškarpų aplankas]. – 1983. – 228 p.: iliustr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Bibliotekos šiokiadieniai ir šventės: [kopijų aplankas]. – 2003–2005. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 11. Bibliotekos šiokiadieniai ir šventės: [kopijų aplankas]. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 12. Bibliotekos šiokiadieniai ir šventės: [kopijų aplankas]. – 2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 13. Bibliotekos šiokiadieniai: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 59 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 14. Bibliotekos šiokiadieniai: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 62 p. – Širvintų r. SVB, 1987.
 15. Bibliotekos skyriuose pasižvalgius: [albumas]. – 1987. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. VB, 1987.
 16. Bibliotekos svečiai: [nuotraukų albumas). – 1987. – 40 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. SVB, 1987.
 17. Cesiūnienė N. Geriausi skaitytojai. – 1965. – 22 p. – Spausd., nuotr. – Širvintų r. Juodiškių b-ka, 2002.
 18. Direktorė su įžymybėmis ir be jų: [albumas]. – 1985. – 25 p.: nuotr. – Širvintų r. VB, 2002.
 19. Družų bibliotekos metraštis. 2001–2006 m. / sud. Dalia Taparauskienė. – 201 p.: nuotr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 20. Družų bibliotekos metraštis.  2007 m. / sud. Dalia Taparauskienė. – 50 p. – Spausd., iškarp. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 21. Eimontienė A. Viršuliškių kaimo bibliotekos metraštis. – 1987. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 22. Gelvonų bibliotekos metraštis. 1973–1981 m. – 80 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1982.
 23. Gelvonų bibliotekos metraštis. 1974–2007 m.  / sud. Sabina Mikučionienė. – 242 p.: nuotr. – Rankr., iškarp. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 2007.
 24. Gigaškaitė V. Bibliotekos metraštis. 1994–2002 m. – 28 p.: nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.
 25. Jauniūnų bibliotekos metraštis. 1979–2005 m. / sud. Stasė Adomaitienė. – 32 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Janiūnų b-ka, 2007.
 26. Juodiškių bibliotekos metraštis. 1976–2006 m. / Nijolė Cesiūnienė. – 26 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Juodiškių b-ka, 2007.
 27. Jurkevičienė R. Kernavės kaimo bibliotekos istorija.  1940–1980 m. – 38 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 28. Kalinauskienė D. Medžiukų bibliotekos metraštis. 1972–2001 m. – 52 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Medžiukų b-ka, 2002.
 29. Kukienė R. Anciūnų bibliotekos metraštis. 1985–2000 m. – 80 p.: nuotr., pried. – Rankr. – Širvintų r. Anciūnų b-ka, 2002.
 30. Kukienė R. J. Adomavičienė – pirmoji Anciūnų bibliotekininkė. – 2000. – 10 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Anciūnų b-ka, 2002.
 31. Liukonių bibliotekos metraštis. I d. 1954–1975 m. – 30 p. – II d.  1976-1998. – 47 p. – Spausd., nuotr., pried. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 32. Maciulevičienė V. Motiejūnų kaimo bibliotekos darbo kronika. 1986–2001 m. – 12 p.: pried. – Rankr. – Širvintų r. Motiejūnų b-ka, 2002.
 33. Matukienė E. Pažvelgus į nueitą kelią: bibliotekininkės Elenos Matukienės atsiminimai apie darbą bibliotekoje. – 2002. – 15 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Bagaslaviškio b-ka, 2002.
 34. Mažuolienė S. Bibliotekos metraštis. VI d. 1991–1992 m.  – 1993. – 84 p.: iliustr., nuotr., priedai. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 35. Mažuolienė S. Bibliotekos metraštis. VII d. 1992–1995 m. – 1996. – 66 p.: iliustr., nuotr., priedai. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 36. Mikučionienė S. Gelvonų bibliotekos kronika.  1974–2000 m. – 65 p.: priedai – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 37. Motiejūnienė A. Bibliotekos kronika.  1946–1983. – 20 p.: nuotr. – Rankr.– Širvintų r. Juodiškių b-ka, 2002.
 38. Musninkų bibliotekos metraštis.  1977–2003 m.  / sud. Apolonija Prielgauskienė. – 105 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 2007.
 39. Musninkų bibliotekos metraštis. I d. 1964–1973 m. – 30 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.
 40. Musninkų bibliotekos metraštis. II d. 1974–1981 m. – 28 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.
 41. Neužmirštamų susitikimų akimirkos: nuotraukų rinkinys. – 1977. – 29 p. – Nuotr. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.
 42. Neužmirštamų susitikimų akimirkos: [nuotraukų albumas]. – 1986. – 35 p.: iliustr. – Širvintų r. SVB, 1987.
 43. Neveronių bibliotekos metraštis. 1974–1981 m. – 32 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Neveronių b-ka, 1982.
 44. Paulauskienė V. Bibliotekos metraštis. V d. 1987 m.  – 1988. – 25 p.: priedai. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1992.
 45. Paulauskienė V. Bibliotekos metraštis. V d. 1987–1988 m. – 40 p.: iliustr., nuotr. priedai. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 46. Paulauskienė V. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. II d. 1976–1980–1981 m. – 84 p.: iliustr., nuotr., priedai. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 47. Paulauskienė V., Vinclauskienė V. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. 1981–1985 m. – 1987. – 52 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1987.
 48. Pledienė D. Alekniškio bibliotekos metraštis.  1971–2000 m. – 100 p.: nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. Alekniškio b-ka, 2002.
 49. Prieglauskienė A. Musninkų kaimo bibliotekos istorija: atsiminimai. – 1999. – 11 p.: aplank. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 50. Prieglauskienė A. Musnininkų kaimo bibliotekos metraštis. 1966–2001 m. – 27 p.: album. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 51. Prieglauskienė A. Mūsų parodos. – 1978. – 12 p.: nuotr., album. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 52. Ramaneckienė E. Bartkuškio kaimo bibliotekos istorija.  1997–2001. – 51 p.: nuotr., pried. – Rankr. – Širvintų r. Bartkuškio b-ka, 2002.
 53. Šešuolėlių bibliotekos istorija. – 1975. – 25 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB Šešuolėlių b-ka, 1982.
 54. Šimanskienė S. Čiobiškio bibliotekos metraštis.  1992–2002 m. – 75 p.: nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.
 55. Širvintų rajoninės bibliotekos metraštis. I d. 1937–1975 m.  / parengė CB darbuotojos: G. Vasiliauskienė, S. Piškienė, V. Paulauskienė. – 1978. – 204 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982
 56. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. II d. 1975–1980 m. / parengė CB darbuotojos: V. Paulauskienė, V. Romanovskaja. – 1981. – 60 p.: iliustr., priedai, lentelės. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 57. Širvintų centrinės bibliotekos metraštis. III d. 1981 m.  / parengė V. Paulauskienė. – 1982. – 43 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 58. Širvintų rajono centrinė biblioteka: [bukletas] / sud. J Kisieliauskienė; teksto aut. V. Paulauskienė. – 1987. – Širvintų r. VB, 1987.
 59. Stravinskienė J. Albinos Lisauskienės darbo metai Lapelių bibliotekoje. – 2000. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 60. Stravinskienė J. Bibliotekos metraštis.  1976-2001 m. – 130 p.: nuotr., pried. – Spausd.– Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 61. Taparauskienė D. Družų bibliotekos metraštis I d. 1948–1960 m. – 28 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 62. Taparauskienė D. Družų bibliotekos metraštis II d. 1961–1999 m. – 152 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 63. Taparauskienė D. Družų bibliotekos metraštis III d. 1999–2000 m. – 143 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 64. Taparauskienė D. Družų bibliotekos metraštis IV d. 2000–2001 m. – 35 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 65. Taparauskienė D. Družų bibliotekos šventinės akimirkos: [nuotraukų albumas]. 1999–2002 m. – 100 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 66. Taparauskienė D. Sustok, akimirka: Družų bibliotekos renginių nuotraukų albumas.  1994–1999 m. – 54 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 67. Taparauskienė D. Vindeikių bibliotekos metraštis.  1959–2002 m. – 102 p.: nuotr., pried. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 68. Tviragaitė R. Čiobiškio bibliotekos metraštis. 1951-1975 m. – 20 p. – Rankr. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.
 69. Vakarai, susitikimai: [iškarpų, nuotraukų su aprašymais aplankas]. – 1987. – 54 p.: iliustr. – Širvintų r. SVB, 1987.
 70. Vakarai. Susitikimai. 1972–1985: [iškarpų aplankas] / sud. V. Paulauskienė. – 1986. – 73 p.: iliustr. – Rankr., Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 71. Viesų bibliotekos metraštis 1976–1980 m. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. VB Viesų b-ka, 1982.
 72. Vindeikių kaimo bibliotekos šventinės akimirkos: [nuotraukų albumas Nr. 1]. – 1994–1999. – 30 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 73. Vindeikių kaimo bibliotekos šventinės akimirkos: [nuotraukų albumas Nr. 1]. – 1999–2002. – 30 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 74. Vindlauskienė V. Bibliotekos metraštis. III d. 1981–1986–1987 m. – 114 p.: iliustr., nuotr., pried. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 75. Viršuliškio bibliotekos metraštis. 1963–1981 m. / A. Eimontienė. – 24 p. – Rankr. – [1978 m. eksponuota Resp. krašt. darbų parodoje]. – Širvintų r. VB Viršuliškio b-ka, 1982.
 76. Zibalų bibliotekos metraštis. 1976–1981 m. – 38 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Zibalų b-ka, 1982.

Religija. Bažnyčios

 1. Ateistų prisiminimai. – 1981. – 26 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 2. Čiobiškio šv. Jono krikštytojo bažnyčia 2003 / sud. Snieguolė Šimanskienė. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. VB Čiobiškio b-ka, 2007.
 3. Gelvonų parapijos istorija / Sabina Mikučionienė, Genovaitė Pilipavičienė. – 2004. – 60 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 2007.
 4. Jankovskienė D. Alionių parapijos ir bažnyčios istorija. – 2001. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. Alionių b-ka, 2002.
 5. Katalikų gyvenimas rajone: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 26 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Katalikų gyvenimas rajone: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 7. Kristaus pašauktieji: Biografijos Širvintų rajone kunigavusių kunigų: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 60 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 8. Musninkų parapijos istorija: Pagal N. Švogžlio – Milžino rankraštį: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 9. Nikodemas Švogžlys – milžinas: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 10. Taparauskienė D. Gegužinės pamaldos Družuose: atsiminimai. – 1997. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

Visuomenės mokslai

 1. Neįgalieji – mūsų visuomenės nariai: rajono neįgaliųjų veikla: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Politika

 1. Jurkevičienė R. Pirmieji komjaunuoliai. – 1974. – 6 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 2. Petrauskienė V. Širvintų rajono pionierių namų istorija. – T. 2. – 1987. – 179 p.: iliustr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 3. Petrauskienė V. Širvintų rajono pirmieji vyr. pionierių vadovai. – 1985. – 58 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Petrauskienė V. Širvintų rajono XI penkmečio vyr. pionierių vadovai. – 1986. – 112 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Taparauskienė D. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus viešnagė Družų kaime: [iškarpos]. – 2002. – 12 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 6. Žuvusieji rajono komjaunuoliai. – 1975. – 10 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Unciūnų b-ka, 1982.

Ekonomika

 1. Bendra Širvintų rajono apžvalga. – 1982. – 69 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Kisieliauskienė J. Persitvarkymas žengia per rajoną: apžvalga. – 1988. – 51 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 3. Paulauskienė V. Širvintų rajonas XI penkmetyje. – 1986. – 43 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 4. Rajono įmonės, organizacijos, uždarosios akcinės bendrovės (UAB): [iškarpų aplankas]. – 2002. – 40 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Širvintų rajonas XI penkmetyje. – 1986. – 90 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Širvintų rajono Lenino ordininkai. – 1981. – 30 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.

Švietimas. Mokyklos

 1. „Atžalyno“ vidurinės mokyklos moksleivių rašiniai: Pagal I. Šeiniaus kūrinius. – 2000. – 24 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Bružaitė A. Liukonių mokyklos kronika: [iškarpų aplankas]. – 1997. – 7 p. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 3. Dalinkevičiūtė V. Mokytojas Vladas Žvirblis: Prisiminimai. – 1988. – 61 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Masiulienė N. Čiobiškio specialiųjų auklėjimo ir globos namų auklėtinių, patyrusių smurtą, psichologinė analizė: Bakalauro darbas. – 2002. – 60 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Mokytojas Vl. Žvirblis. – 1975. – 27 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Unciūnų b-ka, 1982.
 6. Palkevičienė L. Bagaslaviškio vidurinės mokyklos istorija. – 1986. – 55 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 7. Rajono mokyklų istorijos: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 8. Šimanskienė S. Vis buvo darbas ir darbas: [apie ilgametę pedagogę Vladą Daliukevičienę, Čiobiškio mokykloje išdirbusią 48 metus]. – 2001. – 3 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.
 9. Vaicechauskienė H. LTSR nusipelnę rajono mokytojai. – 1984. – 39 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Vaicechauskienė H. Rajono mokytojai TSRS švietimo žymūnai. – 1984. – 22 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 11. Vileišių mokyklos istorinė apžvalga. 1929–1962 m. – 2 p. – Spausd. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

 1. Ach, tos kaimų vakaruškos / sud. Elena Matukienė. – 2003. – 9 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.
 2. Alionių krašto senovinės dainos / sud. Danuta Jankovskienė. – 2005. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Alionių b-ka, 2007.
 3. Balsevičius A. Padavimas apie Širvintas. – 1981. – 7 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 4. Balsevičius A. Padavimas apie Širvintų mietą. – 1988. – 14 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Balsevičius A. Padavimas apie Širvintų mietą. – 1988. – 6 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Balsevičius A. Vestuvės, vestuvės…: (šiuolaikinių vestuvių aprašymas). – 1989. – 20 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 7. Bružaitė A. Liukonių mitologiniai akmenys ir legendos: atsiminimai. – 1990. – 8 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 8. Bružaitė, Angelė. Liukonių apylinkės mitologiniai akmenys. – 1995. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Liukonių b-ka, 1997.
 9. Cesiūnienė N. Iš protėvių dainų šaltinio: Juodiškių krašto senovinės dainos. – 2000. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. Juodiškių b-ka, 2002.
 10. Dainos, legendos, žaidimai. – 1967. – 18 p. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 11. Gale ulyčios prasčiausia gryčia. Kas?: [nuotraukų albumas]. – 1986. – 25 p. – Širvintų r. VB, 2002.
 12. Gelvonų krašto tradicijos ir papročiai. – 1997. – 12 p. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 13. Iš protėvių dainų šaltinio: Juodišių krašto senovinės dainos / sud. Nijolė Cesiūnienė. – 2005. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Juodišių b-ka, 2007.
 14. Iš senolių skrynių / sud. E. Matukienė. – 2005. – 8 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 15. Kaimo vakaruškos, gegužinės (Gelvonų krašto) / sud. Sabina Mikučionienė, Genovaitė Pilipavičienė. – 2004. – 15 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 2007.
 16. Karo metų dainos. – 1990. – 47 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 17. Kas senolių sugalvota – mūsų kruopščiai užrašyta. – 1968. – 12 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.
 18. Kas senolių sugalvota, mūsų kruopščiai užrašyta: atsiminimai. – 1968. – 11 p. – Spausd. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 19. Kazlauskaitė R. Senieji vestuvių papročiai ir apeigos Kernavėje. – 1976. – 18 p. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 20. Kernaviečių prietarai: Senų žmonių atsiminimai. – 1968. – 11 p. – Rankr. – Širvintų r. – Kernavės b-ka, 2002.
 21. Labanauskienė J. Karo metų dainos. – 1989. – 49 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 22. Liaudies dainos, dainuojamos Pigonių [Pigonys] kaime / užrašė Lapelių filialo vedėja A. Lisauskienė. – 1980. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 1982.
 23. Liaudies dainos. – 1976. – 11 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Viršuliškių b-ka, 1982.
 24. Liaudies dainos. – 1977. – 10 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Viesų b-ka, 1982.
 25. Liaudies dainos. – 1981. – 8 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Kiauklių b-ka, 1982.
 26. Liaudies dainos: [magnetofono įrašas]. – 1979. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1982.
 27. Linų mynimo talka: atsiminimai. – 1998. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 28. Lisauskienė A. Atidarykime dainų skrynelę: Pigonių kaimo dainos. – 1995. – 21 p. – Rankr. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 29. Lisauskienė A. Senovinės dainos. – 1995. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 30. Lisauskienė, Albina. Senovinės Lapelių krašto dainos. – 1995. – 16 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 1997.
 31. Matukienė E. Oi tu, lineli, tu mėlynžiedi…: Kaimo dainos. – 1991. – 15 p. – Rankr. – Širvintų r. Bagaslaviškio b-ka, 2002.
 32. Matukienė, Elena. Senelių dainos. – 1996. – 18 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Neveronių b-ka, 1997.
 33. Micienė, Ona. Lietuvių liaudies dainos, dainuojamos Kiauklių krašte. – 1996. – 24 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Kiauklių b-ka, 1997.
 34. Mikučionienė S. Etnografinis Mikalajūnų kaimas. – 1987. – 60 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 35. Mikučionienė S. Senelių dainos. – 1995. – 26 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1997.
 36. Mikučionienė S. Senelių dainos. – 1995. – 35 p. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 37. Mįslės. – 1979. – 8 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Medžiukų b-ka, 1982.
 38. Palkevičienė L. Oi tu, lineli, tu mėlynžiedi… Prisiminimai. – 1985. – 13 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 39. Patarlės ir priežodžiai. – 1979. – 6 p. – Mašinr. – Širvintų r. Medžiukų b-ka, 1982.
 40. Prieglauskienė A. Kaipgi gražus gražus rūtelių darželis: Musninkų kolūkis. – 1968. – 11 p.: nuotr., album. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 41. Senieji širvintiškiai pasakoja: patarlės, priežodžiai, vestuviniai papročiai ir apeigos. – 1983. – 54 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 42. „…seni žmonės sako…“. – 1973. – 13 p. – Rankr. – Širvintų r. Viršuliškių b-ka, 1982.
 43. Senovinės liaudies dainos: dainos, rateliai bei žaidimai. – 1986. – 117 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 44. Šiaulių, Jaskaudžių kaimų giesmės. – 2002. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. Alekniškio b-ka, 2002.
 45. Širvintų krašto liaudies dainos. – 1998. – 34 p. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 46. Taip močiutė man dainavo…: Senosios dainos. – 1986. – 130 p. – Rankr. – Širvintų VB, 2002.
 47. Tremtinių dainos I d. – 1990. – 9 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 48. Tremtinių dainos II d. – 1990. – 11 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 49. Vardų suteikimo šventė: atsiminimai. – 1974. – 8 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 50. Vestuvinės apeigos Širvintų rajone. – 2001. – 12 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 51. Viešoji įstaiga „Vikingų kaimas“: Družų kaimas. – 2014. – 14 p. – Širvintų r. SVB, 2014.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

 1. Aplinkos apsauga rajone: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 27 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Aplinkos apsauga rajone: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 3. Aplinkos apsauga rajone: [kopijų aplankas]. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 4. Rajono gamta: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Medicina

 1. Balsevičius A. Medicininio gyventojų aptarnavimo Širvintų rajone vystymasis ir jo ypatumai. – 1986. – 118 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Saveikienė D. Družų kaimo felčerinio punkto istorija. – 2002. – 15 p. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.

Technika

 1. Družų aviamodelių būrelis 2004–2007 / sud. Dalia Taparauskienė. – 63 p.: nuotr. – Spausd., iškarp. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 2. Kisieliauskienė J. Technikos paminkliniai objektai: [albumas]. – 1984. – 151 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

 1. Barbaravičienė J. Virvyčių kolūkio istorija. – 1975. – 129 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 2. Jurkevičienė R. Kernavės kolūkio 10 penkmečio darbo pirmūnai. – 1978. – 17 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 3. Jurkevičienė R. Kernavės kolūkio švyturiai. – 1974. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 4. Kalesnykas P. Širvintų rajono Musninkų kolūkio istorija. – 1971. – 184 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 5. Kalesnykas P. Širvintų rajono Musninkų kolūkio istorija: Diplominis darbas. – 1971. – 120 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Kernavės kolūkio istorija. – 1980. – 75 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 7. Mūsų šefai – Družų kolūkis: [iškarpų aplankas]. – 1984-1990. – 45 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 8. Prieglauskienė A. Po mūsų kolūkį. – 1970. – 13 p.: nuotr. album. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 9. Purvaneckienė, Jadvyga. Kernavės kolūkio istorija. – 1982. – 69 p. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 10. Širvintų rajono Virvyčių kolūkio istorija. – 1971. – 128 p. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 11. Svečiuose pas rajono ūkininkus: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 31 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 12. Svečiuose pas rajono ūkininkus: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 13. Vileikiškių kolūkio susikūrimas: atsiminimai / sud. Virginija Gigaškaitė. – 2002. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Vileikiškių b-ka, 2007.
 14. Virvyčių kolūkio istorija. – 1979. – 70 p. – Spausd., nuotr., pried. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 15. Visockas G. Širvintų rajono Dzeržinskio vardo kolūkio istorija. – 1979. – 109 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. SVB, 1982.

Menas. Architektūra

 1. Gigaškaitė V. Pigašių kapinių antkapių užrašai. – 1998. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.
 2. Henrikas Orakauskas: skulptūros studija – galerija „Šulinys“ – atgaiva meno ištroškusiems. – 20 p. – Širvintų r. SVB, 2015.
 3. Jankūnas E. Širvintų rajono dalies paminklai: [albumas]. – 1984. – 124 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Jonas Strazdas: [kopijų aplankas]. – 1994. – Širvintų r. SVB, 2007.
 5. „Kai armonika grodavo tyliai“. Antanas Zaremba (1921-2006) Anciūnų krašto liaudies muzikantas. – 39 p. – Širvintų r. Anciūnų biblioteka, 2018.
 6. Kompozitorius Jonas Dambrauskas: [kopijų aplankas]. – 2003. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 2007.
 7. Kraštietis kompozitorius Jonas Dambrauskas: [literatūros sąrašas]. – 2001. – 6 p. – Širvintų r. VB, 2002.
 8. Kraštietis kompozitorius Jonas Dambrauskas: [literatūros sąrašas]. – 2001. – Širvintų r. VB, 2007.
 9. Laurynas Stuoka – Gucevičius: [iškarpų aplankas]. – 1998. – 25 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Širvintų rajone: [kopijų aplankas]. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 11. Paminklas Ignui Šeiniui. – 33 p. – Širvintų r. SVB, 2013.
 12. Rajono poetai, menininkai, muzikantai: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 88 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 13. Rajono poetai, menininkai, muzikantai: [kopijų aplankas]. – 2002–2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 14. Šavareikaitė A. Istoriniai ir kultūros paminklai, jų apsauga. – 1985. – 26 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 15. Šimtmečio medžio skulptūrų parkas „Briedžių takas“. – 6 p. – Širvintų r. SVB, 2018.
 16. Širvintų rajono dailės paminklai. – 1982. – 119 p.: nuotr. – Mašinr. – Širvintų r. kraštotyros draugija, 1982.
 17. Širvintų rajono paminklai: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 11 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 18. Širvintų rajono paminklai: [kopijų aplankas]. – 2004. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 19. Širvintų rajono vaizdai: [nuotraukų rinkinėlis]. – 1979. – 12 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 20. Taparauskienė D. Dainių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 1999. – 19 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 21. Taparauskienė D. Dubių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 1999. – 9 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 22. Taparauskienė D. Kaironių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 1999. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 23. Taparauskienė D. Prienų kaimo kapinaitės. – 2000. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 24. Taparauskienė D. Vindeikių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 2000. – 15 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 25. Taparauskienė D. Žvirblių kaimo kapinaitės: atsiminimai. – 2002. – 4 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 26. Vaiva Mainelytė: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 27. Zibalų apylinkės kultūros paminklų sąrašas. – 1988. – 4 p. – Spausd. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

 1. Alekna V. Liaudies menininkas Juozas Dragūnas: prisiminimų rinkinys. – 1972-1976. – 36 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Balsevičius, Alfonsas. Kaimo auksarankis: [apie Joną Zdanauską]. – 1997. – 3 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.
 3. Liaudies menininkas Ipolitas Užkurnys: [iškarpų aplankas]. – 1990. – 5 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 4. Liaudies menininkas Ipolitas Užkurnys: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 5. Liaudies menininkas Jonas Strazdas / sud. Elena Matukienė, Leokadija Palkevičienė. – 1990. – 16 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.
 6. Marytė Inčiuvienė (kaimo audėja) / sud. Dalia Taparauksienė. – 2005. – 6 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 7. Paulauskienė, Vanda. Liaudies dailininkė E. Pilcekienė. – 1988. – 24 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 8. Pileckienė E. Liaudies dailininkė E. Pileckienė: prisiminimai iš mano gyvenimo metų. – 1989. – 18 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.

Sportas

 1. Rajono sporto pasiekimai: [kopijų aplankas]. – 2005–2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

 1. Alekna V. Mickonių šnektelė. – 1969–1976. – 29 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Alekna V. Spausdintų dalykų sąrašas: literatūros sąrašas. – 1990. – 23 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 3. Alfonso Balsevičiaus eilėraščiai. – 2001. – 13 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 4. Apie Igną Šeinių trumpai: [ištraukos iš įvairių leidinių]. – 1998. – 68 p. – Spausd. – Širvintų r SVB, 2007.
 5. Apie Igną Šeinių trumpai: [ištraukos iš įvairių leidinių]. – 1998. – 68 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Čiobiškio krašto pavardės 2006 / sud. Snieguolė Šimanskienė. – 4 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Čiobiškio b-ka, 2007.
 7. Gasiūnaitė A. ir kt. Žmonių atsiminimai apie I. Šeiniaus seserį. – 1991. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 8. Gigaškaitė V. Viktoras Brazauskas – Žemaitės literatūrinės premijos laureatas. – 1997. – 3 p. – Rankr. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.
 9. Henrikas Klimašauskas (kraštietis) – pogrindžio rašytojas: [iškarpų aplankas]. – 1995. – 18 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Ignas Jurkūnas – Šeinius: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 21 p. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 11. Ipolitas Užkurnys: poezijos rinktinė / sudarė A. Užkurnienė. – 2006. – 86 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 12. Ipolitas Užkurnys: prozos rinktinė / sud. A. Užkurnienė. – 2006. – 78 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 13. Irvis Šeinius: [kopijų aplankas]. – 1994. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 14. Ištraukos iš Igno Šeiniaus knygos „Raudonasis tvanas“: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 46 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 15. Jurgita Černiak ir jos kūryba / sud. Virginija Gigaškaitė. – 2001. – 71 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Vileišių b-ka, 2007.
 16. Jurgita Černiak ir jos kūryba. – 2001. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. Vileikiškių b-ka, 2002.
 17. Jurkevičienė R. Kernavės apylinkių kaimai: senų žmonių prisiminimai apie kaimų pavadinimų kilmę. – 1967. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 18. Kairytė B. Mylėjęs Lietuvą ir Kernavę: Kunigo ir rašytojo N. Švogžlio – Milžino kūrybos apžvalga. – 1999. – 13 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 19. Karalienė V. Poetas Juozas Krūminas. – 1988. – 79 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Gelvonų vid. m-klos b-ka, 1992.
 20. Kraštiečiui Viktorui Brazauskui – 60: [iškarpų aplankas]. – 2001. – 56 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 21. Kraštiečiui Viktorui Brazauskui – 60: [kopijų aplankas]. – 2001. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 22. Lipeikienė, Rasa. Juozas Krūminas: faktai ir problemos: [diplominis darbas]. – 1993. – 72 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.
 23. Liudviko Oškinio kūryba. – 2007. – 18 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 24. Liudviko Oškinio kūryba: [iškarpų aplankas]. – 2001. – 34 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 25. Matukienė E. Bagaslaviškio apylinkių vietovardžiai. – 1991. – 14 p. – Rankr. – Širvintų r. Bagaslaviškio b-ka, 2002.
 26. Mikučionienė S. Poetas Juozas Krūminas: atsiminimai. – 1986. – 110 p. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 27. Nijolės Balionienės kūryba. – 2002. – 20 p. – Rankr., iškarp. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 28. Oškinis, Liudvikas. Mėlynas aidas: miniatiūros. – Širvintos, 2005. – 36 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 29. Paulauskienė V. Anksti užgesęs talentas: Prisiminimai apie kraštietį J. Krūminą. – 1989. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 30. Paulauskienė, Vanda. Nepelnytai užmirštas kraštietis: Juozo Krūmino 75-osioms metinėms. – 1989. – 12 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 31. Paulauskienė, Vanda. Nepelnytai užmirštas kraštietis: Juozo Krūmino 75-osioms metinėms. – 1989. – 23 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 32. Rajono literatų kūryba. 1978–1983 m. : [iškarpų aplankas]. – 1983. – 57 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 33. Rajono literatų kūryba: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 51 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 34. Širvintų krašto literatų kūryba: [kopijų aplankas]. – 2005–2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 35. Skebėra K. Ignas Jurkūnas – Šeinius: Biografinės nuotrupos: Atsimenu ir amžininkai pasakojo. – 1976. – 80 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 36. Spausdintų dalykų sąrašas: literatūros tyrinėtojo V. Aleknos publikacijos. – 1990. – 23 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 37. Taparauskienė D. Ignas Šeinius: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 13 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 38. Taparauskienė D. Kraštiečiai rašytojai: [iškarpos]. – 1994. – 7 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 39. Vaicekauskienė F. Atsiminimai apie Igną Šeinių. – 1980. – 11 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 40. Vaicekauskienė F. Ignas Šeinius. – 1986. – 28 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 41. Vėl sugrįžęs: Igno Šeiniaus 100-osioms gimimo metinėms. – 1989. – 40 p. – Mašinr., priedai. – Širvintų r. VB, 1992.
 42. Virginijos Bilotienės kūryba. – 2002. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 43. „Poezijos pavasarių“ svečiai: [kopijų aplankas]. – 1996. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Kraštotyra

 1. Apie Kernavę: [iškarpų albumas]. – 1986-1996. – 7 p. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 2. Balsevičius A. Apie ką ošia Paširvinčio medžiai. – 1988. – 22 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 3. Balsevičius A. Pro debesų plyšį į Širvintas pažvelgus: Prisiminimai. – 1995. – 25 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Balsevičius A. Pro debesų plyšį į Širvintas pažvelgus: Prisiminimai. – 1995. – 25 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Draučių kaimo tragedija. 1998 vasario 15 d.: [iškarpų aplankas]. – 1998. – 33 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Družų kaimas ir jo gyventojai spaudoje: [kopijų aplankas] / sud. Dalia Taparauskienė. – 2005. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 7. Družų kaimas ir jo gyventojai spaudoje: [kopijų aplankas] / sud. Dalia Taparauskienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 8. Družų kaimo bendruomenės metraštis. 2003–2005 m.  / Dalia Taparauskienė. – 103 p. – Spausd., iškarp., nuotr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 9. Družų kaimo bendruomenės metraštis.  2005–2006 m. / sud. Dalia Taparauskienė. – 103 p. – Spausd., iškarp., nuotr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 10. Družų kaimo gyvenimas iš spaudos puslapių: [iškarpų aplankas]. – 1999-2002. – 58 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 11. Iš kraštotyrininko albumo: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 12. Jurkevičienė R. Užsukite į Kernavę. – 1988. – 4 p. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 13. Kaimo bendruomenės: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 14. Kasdienybėje ir šventėje: [albumas]. – 1984. – 63 p. – Tekst. spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 15. Kernavė, jos praeitis ir šiandiena: iškarpos, lankytinos vietos: [kopijų aplankas]. – 1987. – 30 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 16. Kernavė, jos praeitis ir šiandiena: [iškarpų iš periodinės spaudos aplankas] 1968– . (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.
 17. Kernavė. Jos praeitis ir šiandiena: [iškarpų aplankas]. – 1987. – 70 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 18. Kisieliauskienė J. Kraštotyros, paminklų apsaugos darbų katalogas. – 1991. – 49 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 19. Kraštotyrininkas A. Balsevičius ir jo darbai. – 1990. – 66 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 20. Kraštotyrininkas A. Balsevičius ir jo darbai. – 1999. – 22 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 21. Lisauskienė, Albina. Kraštotyrininkas A. Balsevičius ir jo darbai. – 1994. – 16 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 1997.
 22. Liukonių kaimas spaudoje: [kopijų aplankas] / sud. Gražina Putrimienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB Liukonių b-ka, 2007.
 23. Mano vietovė atkūrus nepriklausomybę (apie Družų kaimą) / sud. Rūta Markevičienė. – 2005. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 24. Pirminių kraštotyrinių organizacijų kraštotyrinių darbų sąrašas. – 1985. – 19 p. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 25. Publikacijų apie Širvintų kraštą sąrašas. – 2000. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 26. Rajono kraštotyrininkų metraštis: [albumas]. – 1984. – 59 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 27. Sapronienė V. Širvintų raj. lankytinos ir saugotinos vietos. – 1980. – Mašinr. – 112 p.: nuotr., iliustr. – Širvintų r. kraštotyros draugija, 1982.
 28. Senolių išmintis: senolių pastebėjimai – orų spėjimai, ryšys tarp augalų ir mėnulio fazių: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2003.
 29. Senove alsuojanti Kernavė: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 70 p. – Širvintų r. SVB, 1997.
 30. Senove alsuojanti Kernavė: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 83 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 31. Senove alsuojanti Kernavė: [kopijų aplankas]. – 1982–2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 32. Širvintos 2000: Informacija apie lankytinas vietas, įmones, apgyvendinimą, galimybes pailsėti gamtoje. – 2000. – 8 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 33. Širvintos: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 34. Širvintų kraštas interneto puslapiuose: [kopijų aplankas]. – 2003–2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 35. Širvintų miesto svečiai: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 36. Širvintų rajonas: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 37. Stravinskienė J. Pakerpės kaimas. – 2002. – 10 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 38. Sustabdytos akimirkos: [albumas]. – 1976. – 30 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 39. Taparauskienė D. Įžymios rajono vietos: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 10 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 40. Taparauskienė D. Vienkiemiai: atsiminimai. – 1998. – 12 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 41. Taparauskienė D. Vindeikiai: [iškarpų aplankas]. – 1999-2002. – 7 p. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 42. Tviragaitė R. Kraštotyrinė medžiaga apie Čiobiškį. – 1953. – 17 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.
 43. Viskas apie Čiobiškį: [iškarpų aplankas]. – 1987–2002. – 112 p. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.

Biografijos

 1. Bružaitė A. Širvintų rajone gimę įžymūs respublikos žmonės: Bibliografinė rodyklė. – 1973. – 2 p. – Rankr. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 2. Česlovas Kavaliauskas: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 3. Česlovas Šaduikis: [iškarpų aplankas]. – 26 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 4. Česlovas Šaduikis: [kopijų aplankas]. – 2000. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 5. Dainius Valeiša – IT pradininkas / sud. Dalia Taparauskienė. – 2005. – 6 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
 6. Darbais sugrįžtantys… / sudarė Vanda Paulauskienė. – 2000. – 23 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 7. Garbės piliečiai: [Viktoras Alekna]: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 8. Ipolitas Užkurnys: autobiografijos / sud. A. Užkurnienė. – 2006. – 89 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 9. Irvis Šeinius pas mus ir mes pas jį: [kopijų aplankas]. – 2000. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 10. Irvis Šeinius: [kopijų aplankas]. – 1994. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 11. Jankovskienė D. Prisiminimai apie Janiną Valickaitę. – 2000. – 7 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Alionių b-ka, 2002.
 12. JAV lietuviai – mūsų kraštiečiai. – 2002. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 13. Jie garsina mūsų rajoną: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 14. Jonas Kronkaitis: [kopijų aplankas]. – 2005. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 15. Jų vardai gyvi: [nuotraukų albumas]. – 1970. – 10 p. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 16. Juozas Kanopka (kraštietis): [iškarpų aplankas]. – 1999. – 20 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 17. Juozas Kanopka: [kopijų aplankas]. – 1994. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 18. Kazimieras Skebėra – žmogus gimęs XIX amžiuje: [kopijų aplankas]. – 1995. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 19. Kazimieras Skebėra – žmogus, gimęs XIX amžiuje: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 7 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 20. Kisieliauskienė J., Šavareikaitė A. Jie gimė, gyveno, dirbo Širvintų rajone. – 1984. – 20 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 21. Kisieliauskienė J., Šavareikaitė A. Jie gimė, gyveno, dirbo Širvintų rajone. – 1984. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 22. Kraštietis Juozas Darulis. – 6 p. – Širvintų r. SVB, 2016.
 23. Kraštietis Petras Naraškevičius: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 24. Kraštietis – vienas pirmųjų Lietuvos savanorių: tarpukario Lietuvos kariuomenės pulkininkas Vladas Skorupskis – žinomiausias iš Širvintų apylinkių kilęs Lietuvos karo veikėjas. – 10 p. – Širvintų r. SVB, 2017.
 25. Maciulevičienė V. P. Mikalajūnas – aukščiausios tarybos deputatas. – 1987. – 20 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB Motiejūnų b-ka, 1987.
 26. Maciulevičienė V. P. Mikalajūnas – Širvintų rajono Dzeržinskio kolūkio pirmininkas, LTSR Aukščiausios Tarybos deputatas. – 1987. – 8 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Motiejūnų b-ka, 2002.
 27. Matukaitienė V. JAV lietuviai – mūsų kraštiečiai. – 2002. – 24 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 28. Matukaitienė V. Tėvynės laisvės kaina – akių šviesa: P. Daunio, praradusio regėjimą mūšyje ties Širvintomis 100-osioms metinėms. – 2000. – 16 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 29. Nikodemas Švogžlys – Milžinas: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 122 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 30. Nikodemas Švogžlys – Milžinas: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 2007.
 31. Palkevičienė L. Bronius Bagdonas: Prisiminimai. – 1984. – 11 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 32. Paulauskienė V. Darbais sugrįžtantys…: Įžymūs rajono žmonės ir jų nuopelnai. – 2001. – 25 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 33. Paulauskienė V. Jonas Strazdas: [albumas]. – 1986. – 42 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 34. Paulauskienė V. Jonas Strazdas: gyvenimas ir kūryba. – 1987. – 44 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 35. Pranas Navalinskas: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 36. Rajono poetai, menininkai, muzikantai: [kopijų aplankas]. – 2002-2006. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 2007.
 37. Rajono „Metų“ žmonės: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 38. Stasys Kapnys. 1986-1958: [iškarpų aplankas aqpie kraštietį S. Kasinį]. – 1999. – 26 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 39. Stasys Kapnys: [kopijų aplankas]. – 2007. – (Atnaujintas. Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 40. Tėvynės laisvės kaina – akių šviesa (Lietuvos kariuomenės kūrėjui – savanorių, aklųjų organizatoriui P. Dauniui 100) / sudarė Vyta Matukaitienė. – 2000. – 37 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 41. Veronika Ciesiūnienė apie prabėgusius gyvenimo ir darbo metus: Atsiminimai. – 1998. – 4 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 42. Viktoras Alekna: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.

Istorija

 1. Albino Bagdonavičiaus prisiminimai: Tremties dienoraštis. – 2001. – 32 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Antrojo pasaulinio karo dalyvių prisiminimai. – 1972. – 38 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 3. Apie liaudies gynėjus. – 1972. – 16 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.
 4. Balsevičius A. Kai naktis su diena susimaišo: Prisiminimai. – 1989. – 21 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Balsevičius A. Prisiminimai. – 1987. – 18 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Barbaravičienė, Jadvyga. Viktoro Aleknos prisiminimai apie tremtį. – 1993. – 5 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.
 7. Bilotienė M. Širvintų rajono Zibalų apylinkės tremtiniai: Tremtinių prisiminimai. – 1990. – 16 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 8. Buvę tremtyje… – Širvintos, 2002. – 23 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 9. Buvę tremtyje: Tremtinių atsiminimai. – 2002. – 48 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 10. Dalinkevičiūtė V. Pirmieji tremtiniai. – 1989. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 11. Damalakienė D., Taparauskienė D. Tremtyje – tremtinių atsiminimai. – 2001. – 27 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 12. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai. – 1970. – 91 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 13. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1975. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 14. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1975. – 22 p. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 1982.
 15. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1976. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Viesų b-ka, 1982.
 16. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1976. – 8 p. – Rankr. – Širvintų r.VB Unciūnų b-ka, 1982.
 17. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1978. – 13 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Vindeikių b-ka, 1982.
 18. Gyvenimai su skausmo žyme: tremtinių šeimų atsiminimai. – 1989. – 80 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 19. Iš praeities: [iškarpų aplankas]. – 1993. – 19 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 20. Išsaugoti ateities kartoms: [iškarpų iš periodinės spaudos kraštotyros klausimais aplankas]. – 1968. – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.
 21. Jie žuvo nuo nacionalistų rankos. – 1973. – 35 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1982.
 22. Jurkevičienė R. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1972. – 10 p. – Rankr. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 23. Kai patrankos griaudė: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1965. – Širvintų r. VB, 1982.
 24. Kazlauskaitė V. Didžiojo Tėvynės karo veteranas, personalinis pensininkas Baumila Vytautas. – 1984. – 22 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 25. Kriaučiūnienė G. Zibalų apylinkės karo veteranai: atsiminimai. – 1968. – 10 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 26. Kriaučiūnienė G. Zibalų apylinkės karo veteranai: atsiminimai. – 1968. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 27. Mikučionienė S. Širvintų rajono Gelvonų parapijos tremtinių ir politinių kalinių prisiminimai. – 1999. – 32 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 28. Musninkietės Didžiajame Tėvynės kare: [aplankas]. – 1996. – 14 p. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 29. Musninkų apylinkės istorinių paminklų sąrašas. – 1970. – 14 p. – Rankr. – Širvintų r. Viršuliškių b-ka, 1982.
 30. Nuklyskime į praeitį: vaikaičių atsiminimai apie senelius. – 1999. – 12 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 31. Okupuotosios Lietuvos Širvintų krašto žmonių darbo ir kančių 1919–1928 m. dienoraštis: [iškarpų aplankas]. – 1992. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 32. Paminklinis akmuo 1863 m. sukilimo dalyviams Kyvonių kaime: Zibalų seniūnija. – 13 p. – Širvintų r. SVB, 2013.
 33. Partizano dukros gyvenimo vingiai (Genovaitės Zurzaitės-Varkauskienės). –8 p. – Širvintų r. SVB, 2016.
 34. Pasakojimas apie sunkią moters dalią buržuazijos valdymo metais: [magnetofoninis įrašas] / pasakoja Vindeikių kaimo 99 m. amžiaus gyventoja Brasiūnienė Karolina. – 1981. – Širvintų r. VB Vindeikių b-ka, 1982.
 35. Paulauskienė V. A. Namajuškienės prisiminimai. – 1990. – 4 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 36. Paulauskienė V. Mūsų žemiečiai kovose dėl pergalės. – 1986. – 66 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1987.
 37. Pergalės diena prisiminimuose. – 1974. – 24 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Zibalų b-ka, 1982.
 38. Pergalės diena prisiminimuose: senų žmonių atsiminimai. – 1974. – 13 p. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 39. Prielgauskienė A. Jų šlovė neišblės: atsiminimai. – 1976. – 16 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 40. Prieglauskienė A. Tremtinių prisiminimai. – 1992. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 41. Rajono vaduotojai: [iškarpų iš periodinės spaudos aplankas]. – 1968– . – (Tęsiamas). – Širvintų r. VB, 1982.
 42. Rajono vaduotojai: [iškarpų rinkinys]. – 1986. – 76 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 43. Ramaneckienė E. Istorijos paženklinti likimai: Bartkuškio mikrorajono Janiūnų sen. tremtinių pasakojimai. – 2001. – 46 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Bartkuškio b-ka, 2002.
 44. Širvintų Nepriklausomybės paminklo istorija: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 17 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 45. Širvintų Nepriklausomybės paminklo istorija: [iškarpų aplankas]. – 1997. – 17 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 46. Širvintų rajonas kovų dėl nepriklausomybės metais: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 8 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 47. Širvintų rajonas kovų dėl nepriklausomybės metais: [kopijų aplankas]. – 1989. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 48. Širvintų rajono Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai. – 1970. – 91 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 49. Širvintų rajono istorija. – 1981. – 170 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 50. Širvintų rajono istorija: [iškarpų aplankas]. – 1990. – 25 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 51. Širvintų rajono istorija: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 36 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 52. Širvintų rajono partizanai: [iškarpų aplankas]. – 1995. – 29 p.: iliustr. – Širvintų r. VB, 2002.
 53. Širvintų rajono partizanai: [iškarpų aplankas]. – 1997. – 36 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 54. Širvintų rajono revoliucinės praeities istorija. – 1919. – 137 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 55. Širvintų rajono revoliucinės praeities istorija: [iškarpų aplankas]. – 1979. – 137 p. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 56. Širvintų – Giedraičių kautynės 1920 lapkričio 19-21 dienomis: [iškarpų aplankas]. – 1995. – 15 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 57. Stravinskienė, Janė. Čerkasavų istorija: [Apie tremtinių Čerkasavų iš Lapelių kaimo šeimos istoriją]. – 2003 m. – 12 p.: iliustr.
 58. Šuminskienės Irenos prisiminimai. – 1988. – 8 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 59. Sunkiais pokario metais: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 149 p.: iliustr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 60. Sunkiais pokario metais: [iškarpų aplankas]. – 1986. – 49 p. – Širvintų r. VB, 1987.
 61. Tremtinio Albino Bagdonavičiaus prisiminimai. – Širvintos, 2001. – 28 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 62. Tremtinių atsiminimai. – 1991. – 8 p. – Rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 63. Tremtinių prisiminimai. – 1992. – 31 p. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 64. Tremtyje: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 9 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 65. Viktoro Aleknos prisiminimai apie tremtį. – 1989. – 22 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 66. Viktoro Aleknos prisiminimai apie tremtį. – 1990. – 8 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 67. Žydai, gyvenę Širvintose. – 2004. – 21 p. – Spausd., kopijos, nuotr., žemėl. – Širvintų r. SVB, 2007.
 68. Ветераны Великой Отечественной войны / Елистратов Н. А. и Елистратова Т. Б. – 1985. – 55 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

 1. Balsevičius A. Pamusių kaimo istorija. – 1988. – 86 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Balsevičius A. Prisiminimai apie Pamūsių kaimą. – 1980. – 35 p. – Rankr. – Širvintų r. VB, 1982.
 3. Buvo gražus Lapšių dvaras: [iškarpų aplankas]. – 1999. – 2 p. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 4. Cesiūnienė N. Atsiminimai apie Juodiškių dvarą. – 2000. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. Juodiškių b-ka, 2002.
 5. Damalauskienė D. Taparauskienė D. Vindeikiai: Atsiminimai. – 2002. – 12 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 6. Išnykęs Pociūniškio kaimas / sud. Elena Matukienė. – 2004. – 5 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.
 7. Kernavės istorija. – 1986. – 65 p. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 8. Kisieliauskienė J. Apie Širvintas ir širvintiškius. – 1980. – 79 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 9. Kriaučiūnienė G. Mūsų apylinkė: atsiminimai. – 1968. – 25 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 10. Liuliškių kaimo istorija / sud. Janė Stravinskienė. – 2003. – 21 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 2007.
 11. Matukienė E. Išnykęs Stangviliškio kaimas. – 1998. – 9 p. – Rankr. – Širvintų r. Bagaslaviškio b-ka, 2002.
 12. Matukienė, Elena. Išnykęs Stangviliškio kaimas (Gelvonų apylinkė). – 1996. – 13 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Neveronių b-ka, 1997.
 13. Mulevičienė, Dalia. Rožutkos kaimas: [išnykę kaimai]. – 1996. – 2 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.
 14. Nykstantys kaimai: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 5 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 15. Nykstantys kaimai: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 16. Prieglauskienė A. Musninkų apylinkės kaimų istorija. – 1988. – 11 p.: aplank. – Spausd. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 17. Prieglauskienė A. Musninkų istorija: atsiminimai. – 1988. – 21 p. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 18. Prisiminimai apie Juodiškių dvarą / sud. Nijolė Cesiūnienė. – 2003. – 20 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Juodiškių b-ka, 2007.
 19. Senove alsuojanti Kernavė: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 70 p.. – Širvintų r. VB, 1997.
 20. Senove alsuojanti Kernavė: [kopijų aplankas]. – 1982-2005. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 21. Širvintų krašte buvę dvarai, palivarkai: [trumpi aprašai]. – 1990. – 30 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 22. Širvintų rajone buvę dvarai, palivarkai ir jų vietos. – 1987. – 24 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 23. Širvintų rajono dvarai spaudoje: [kopijų aplankas] / sud. Janė Stravinskienė. – 2003. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 2007.
 24. Širvintų rajono dvarai: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 29 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 25. Širvintų rajono dvarai: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 32 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 26. Širvintų rajono dvarai: [kopijų aplankas]. – 1998 – 2007. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 27. Širvintų rajono istorija. – 1981. – 170 p. – Mašinr. – Širvintų r. CB, 1982.
 28. Širvintų rajono istorija: [iškarpų aplankas]. – 1996. – 36 p. – Širvintų r. VB, 1997.
 29. Širvintų rajono Virvyčių kolūkio istorija. – 1972. – 129 p.: nuotr. – Spausd. – (Nesaugomas). – Širvintų r. VB, 2002.
 30. Strakauskienė I. Mano kaimas – Taliotiškis: atsiminimai. – 2001. – 4 p. – Rankr. – Širvintų r. Čiobiškio b-ka, 2002.
 31. Stravinskienė J. Lapelių kaimo istorija. – 2001. – 50 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 32. Taparauskienė D. Vebronių kaimas: Atsiminimai. – 2002. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 33. Taparauskienė D. Pikūnų kaimas: Atsiminimai. – 1995. – 7 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 34. Taparauskienė D. Prienų kaimas: Atsiminimai. – 2000. – 13 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 35. Taparauskienė D. Surgėlų kaimas: Atsiminimai. – 1995. – 11 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 36. Taparauskienė, Dalia. Dubių kaimas: Atsiminimai. – 2000. – 8 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 37. Taparauskienė, Dalia. Išnykę Pikūnų ir Surgėlų [Surgėliai] kaimai. – 1995. – 6 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 1997.
 38. Vebronių kaimas / sud. Dalia Taparauskienė. – 2002. – 11 p.: nuotr. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.

Geografija

 1. Širvintų rajonas žemėlapiuose: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 42 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 2. Širvintų rajonas žemėlapiuose: [kopijų aplankas]. – 2000. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.