„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Paberžės seniūnija Bačiuliai

Bačiuliai – viensėdis Paberžės seniūnijoje, 4 km nuo Visalaukės IV. Šalia viensėdžio plyti Skerdimų miškas.

Gyvena 4 žmonės, iš jų: 2 vyrai ir 2 moterys (2011 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Bačiulius informacijos beveik nėra. Jie tik minimi „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Apie šalia viensėdžio esančią daubą rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2].

Apie 0,2 km į pietus nuo kelio į Bačiulius, Skerdimų miške yra dauba vadinama Nameliai (Chatecki). Pasakojama, kad šioje vietoje būta miesto, o daubos vietoje – bažnyčios. Apie 0,5 km į vakarus nuo daubos yra Bačiulių viduramžių laikotarpio senkapiai [2].

Dauba Nameliai įtraukta į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Bajorai, Avižienų s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 49.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021