Bačiuliai

Bačiuliai – viensėdis Paberžės seniūnijoje, 4 km nuo Visalaukės IV. Šalia viensėdžio plyti Skerdimų miškas.

Gyvena 4 žmonės, iš jų: 2 vyrai ir 2 moterys (2011 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Bačiulius informacijos beveik nėra. Jie tik minimi „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Apie šalia viensėdžio esančią daubą rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2].

Apie 0,2 km į pietus nuo kelio į Bačiulius, Skerdimų miške yra dauba vadinama Nameliai (Chatecki). Pasakojama, kad šioje vietoje būta miesto, o daubos vietoje – bažnyčios. Apie 0,5 km į vakarus nuo daubos yra Bačiulių viduramžių laikotarpio senkapiai [2].

Dauba Nameliai įtraukta į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Bajorai, Avižienų s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 49.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021