„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Elektrėnų savivaldybė Vievio seniūnija Lazdėnai

Lazdėnų kaimas yra Vievio seniūnijoje, 8 km į pietryčius nuo Vievio, 30 km į vakarus nuo Vilniaus, abipus automagistralės Vilnius–Kaunas. Seniūnaitijos centras. Kaime yra geležinkelio stotis [4].

Lazdėnuose gyvena 248 žmonės: 120 vyrai ir 128 moterys (2011) [2].

Apie kaimą rašyta „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [4].

Istoriniuose šaltiniuose Lazdėnų kaimas minimas nuo 1650 m. 1923–1939 m. pro Lazdėnus ėjo Lietuvos–Lenkijos demarkacinė linija, tuomet Lazdėnai lenkų vadinti Zawiasy. Kaime veikė Lenkijos muitinė, o 1938 m. rugpjūčio 5 d. kaime įsteigtas Vievio perėjimo punktas, vėliau pavadintas Skirmantiškių perėjimo punktu. 1939 m. uždaryti [3].
1933 m. kaime įkurta pradžios mokykla [4]. 2003 m. mokykla tapo Vievio pradinės mokyklos skyriumi, 2005 m. persikėlė į naują mokyklos pastatą.
1943 m. vasarą TSRS–Vokietijos fronte vykstant Kursko mūšiui, tarybiniai diversantai sprogdino Rytų Lietuvos geležinkelius. Sprogdinimai vyko ir Kauno–Vilniaus geležinkelio ruože. Keršydamas nacių karinis dalinys 1943 m. rugsėjo 11 d. kaimą (25 sodybas iš 27) sudegino, gyventojus su gyvuliais išvarė. Senyvo amžiaus žmones paleido, kitus išvežė į Vilnių, vėliau dirbti į Vokietiją [3].

Kaime yra Lietuvos ir Lenkijos karių kapas, įtrauktas į kultūros vertybių registrą (u. k. 41833).

2014 m. kaime pastatytas didingas, beveik 5 metrų aukščio kryžius [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Černeckis, Romualdas. Lazdėnuose – naujo kryžiaus pašventinimo ceremonija // Elektrėnų žinios. – 2014, rugp. 1, p. 3.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Paulauskas, Algirdas. 1919–1940 m. Lietuvos muitinių plombos // Elektrėnų žinios. – 2013, rugp. 2, p. 6.
4. Zizas, Rimantas. Lazdėnai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2007. – [T.] 11, p. 637.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2019