„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Siesikų seniūnija Miliūnai

Kaimas Siesikų seniūnijoje, 15 km nuo Ukmergės. 

Gyvena 25 žmonės, iš jų: 11 vyrų ir 14 moterų (2011 m.) [2].

Miliūnų kaimo pavadinimas kilęs iš buvusio tėvavardžio Miliūnas (Milio ar Miliaus sūnus), padarytas greičiausiai iš dėmens Mil-, kurį turi dvikamieniai asmenvardžiai Mil-bu-tas, Mil-gaudas, Mil-kantas, Mil-noras, Mil-tautas, Mil-vydas ir pan. ir Ei-milas, Jo-milas, Taut-milas ir kt. Dėmuo Mil- pasižymi populiarumu, randamas daugiau negu 70-yje asmenvardžių. Jį turėjo prūsai, taigi kilme jis siekia labai senus baltų laikus. Siejamas su veiksmažodžiu „pa-mil-ti“ [4].

Miliūnų kaimo vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [4], apie kaime gimusį lietuvių kompozitorių Osvaldą Balakauską rašyta „Muzikos enciklopedijoje“ [1]. Informacijos yra periodikoje, internete.

Miliūnų kaime gimė lietuvių kompozitorius Osvaldas Balakauskas (1937 m.) [1].
 
Šalia kaimo pastatytas kryžius buvusiame Biržytės miškelyje žuvusių partizanų Vytauto Gleiznio, Igno Grigo, Antano Kibarto, Adolfo, Algirdo ir Juozo Maskoliūnų atminimui [3].

Poetas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Vaclovas Volkus yra užrašęs Miliūnų kaimo senolio, buvusio partizano Alfonso Masionio atsiminimus apie gimtąjį kaimą, jo gyventojus bei šio kaimo partizanus [3]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Balakauskas Osvaldas Jonas: [biografija]. – Portr. // Muzikos enciklopedija. – Vilnius, 2000. – T. 1, p. 111.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2013-05-17]. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/services-portlet/publication-file/2888/Gyventoju_skaiciaus_pasiskirstymas_pagal_teritorija,_amziu_ir_lyti.pdf>.
3. Volkus, Vaclovas. Ką mena Miliūnų kaimo senolis, buvęs partizanas Alfonsas Masionis. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2007, bal. 12, p. 4.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 55-56. 

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2013