„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Siesikų seniūnija Petronys

Kaimas Siesikų seniūnijoje, 14 km į šiaurės vakarus nuo Ukmergės, prie kelio į Pagirius. Į pietryčius nuo kaimo tęsiasi Ilgajo ežeras, kurio plotas – 57,6 ha. 

Gyvena 235 žmonės, iš jų: 117 vyrų ir 118 moterų (2011 m.) [6].

Petronių kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio, buvusio tėvavardžio Petronis (Petro sūnus), kuriame slypi krikštavardis Petras (Petronis), kilę iš sulotyninto graikiško vardo Petrus – „uola“, „akmuo“ [7].

Apie Petronių kaimą informacijos yra „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2], vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [7], apie kaime įkurtus bendruomenės Amatų namus rašyta leidinyje „Sėkmingų Lietuvoje vykdytų projektų pavyzdžiai“ [3]. Nemažai informacijos yra periodikoje, internete.

2003 m. buvusio vaikų darželio pastate savo veiklą pradėjo Petronių kaimo bendruomenės Amatų namai, kurių įsikūrimą parėmė Jungtinių Tautų vystymo programos pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa, Pasaulio banko bei Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programa [3]. Petronių amatų namai – ne tik bendruomenės susibūrimų, bet ir tam tikrų tradicinių kaimo amatų išsaugojimo ir puoselėjimo vieta. Amatų namuose įrengtose krosnyse  kepama lietuviška duona, spaudžiami sūriai, verdami virtiniai. Šiems darbams naudojami tradiciniai įrankiai ir namų darbo produktai. Kulinarijos paveldo fondo komisija sertifikavo 10 rūšių petroniškių sūrių, kitų pieno produktų ir 2004 m. priėmė Petronių amatų namus į Lietuvos kulinarinio paveldo fondą.
Amatų namų narės yra sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinės amatininkės, senojo amato  – pieno apdirbimo, apdorojimo, perdirbimo puoselėtojos, daugelio parodų, švenčių dalyvės [1, 4].

Kaime veikia Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Petronių kaimo padalinys. Aptarnauja 9 kaimus, kuriuose gyvena 400 gyventojų. Biblioteka įsikūrusi suremontuotose Petronių pradinės mokyklos patalpose. Biblioteka kaupia, saugo, skleidžia informaciją apie iškilius krašto žmones, pildo ir ruošia naujus teminius bei personalijoms skirtus aplankus, kraštotyros darbus. Kraštotyros fondą sudaro 64 fiz. vnt., 63 pavad. dokumentai. Kraštotyros kartotekoje kaupiami rajono, regioninių bei respublikinių periodinių leidinių kraštotyros straipsnių bibliografiniai aprašai, kurių yra 934 (2016 m.) [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Kadžytė, Gražina. Viso Petronių kaimo namai. – Iliustr. // Mano namai. – 2004, Nr. 9, p. 38-39.
2. Petronys // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 835.
3. Petronių amatų namų įkūrimas. – Iliustr. // Sėkmingų Lietuvoje vykdytų projektų pavyzdžiai. – [Vilnius], 2006. – P. 70-71.
4. Tradiciniai amatininkai ir jų gaminiai. Lietuvos tautinis paveldas. Lietuvos žemės ūkio ministerija [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.tautinispaveldas.lt/?pg=7&lng=lt>.
5. Petronių kaimo padalinys. Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.ukmergesvb.lt/lt/kontaktai/bibliotekos-padaliniai>.
6. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
7. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 81.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016