„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Lavoriškių seniūnija Puntuzai

Puntuzai – kaimas Lavoriškių seniūnijoje, 7 km nuo Lavoriškių.

Kaime gyvena 18 žmonių. Iš jų – 9 vyrai ir  moterys (2013 m.) [3].

Istorinės informacijos apie Puntuzus (Puntunus) yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [12] bei Arūno Strazdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [11]. Informacijos apie pilkapynus galima rasti  „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1, 4], „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [6],Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąraše“ [5]. Apie Puntuzų pilkapynų tyrinėjimus rašoma Arūno Strazdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [11].

XIX a. antroje pusėje Vilniaus paviete Mickūnų valsčiuje minimas Puntunų kaimas, kuriame buvo 9 namai ir gyveno 77 gyventojai (71 katalikas, 3 pravoslavai ir 3 sentikiai). Manoma, kad tai tas pats Puntuzų kaimas, nes XX a. pradžioje  Mickūnų valsčiuje jau minimas Puntuzų kaimas su 55 gyventojais [11].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų liudija 4 šalia kaimo esantys pilkapynai ir Bildiškių pilkapis.

Puntuzų pilkapynai ir Bildiškių, Aleksandriškių pilkapis įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip nacionalinės  reikšmės archeologiniai paminklai [7, 8, 9, 10].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Bildiškių pilkapis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 326.
2. Bildiškių, Aleksandriškių pilkapis [Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 16472]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytįLietuvos statistikos departamentas [interaktyvus].2016 [žiūrėta 2013-04-11, p. 315]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Katalynas, Kęstutis. Puntuzų antrasis pilkapynas. Puntuzų antrieji pilkapiai. Puntuzų pirmasis pilkapynas. Puntuzų  pirmieji pilkapiai // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 327-328.
5. Puntuzų pilkapynai // Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (tęsinys). – Vilnius. – 1977. – P. 16.
6. [Puntuzų pilkapynai] // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1977,  T. 3, p. 92-93.
7. Puntuzų pilkapynas [Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 13041]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.              
8. Puntuzų pilkapynas II [Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 13042]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
9. Puntuzų pilkapynas III [Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 13043]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
10. Puntuzų pilkapynas IV [Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 13044]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
11. Strazdas, Arūnas. Puntuzai, Lavoriškių seniūnija // Strazdas, Arūnas. Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. – P. 26-27; Priega per internetą: <http://lad.lt/data/com_ladreports/3821/1-42.pdf.>.
12. Puntuny // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1888. – T. 9 (Pożajście-Ruksze), p. 303; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/303>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016