Puntuzai

Puntuzai – kaimas Lavoriškių seniūnijoje, 7 km nuo Lavoriškių.

Kaime gyvena 18 žmonių. Iš jų – 9 vyrai ir  moterys (2013 m.) [3].

Istorinės informacijos apie Puntuzus (Puntunus) yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [12] bei Arūno Strazdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [11]. Informacijos apie pilkapynus galima rasti  „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1, 4], „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [6],Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąraše“ [5]. Apie Puntuzų pilkapynų tyrinėjimus rašoma Arūno Strazdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [11].

XIX a. antroje pusėje Vilniaus paviete Mickūnų valsčiuje minimas Puntunų kaimas, kuriame buvo 9 namai ir gyveno 77 gyventojai (71 katalikas, 3 pravoslavai ir 3 sentikiai). Manoma, kad tai tas pats Puntuzų kaimas, nes XX a. pradžioje  Mickūnų valsčiuje jau minimas Puntuzų kaimas su 55 gyventojais [11].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų liudija 4 šalia kaimo esantys pilkapynai ir Bildiškių pilkapis.

Puntuzų pilkapynai ir Bildiškių, Aleksandriškių pilkapis įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip nacionalinės  reikšmės archeologiniai paminklai [7, 8, 9, 10].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Bildiškių pilkapis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 326.
2. Bildiškių, Aleksandriškių pilkapis [Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 16472]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytįLietuvos statistikos departamentas [interaktyvus].2016 [žiūrėta 2013-04-11, p. 315]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Katalynas, Kęstutis. Puntuzų antrasis pilkapynas. Puntuzų antrieji pilkapiai. Puntuzų pirmasis pilkapynas. Puntuzų  pirmieji pilkapiai // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 327-328.
5. Puntuzų pilkapynai // Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (tęsinys). – Vilnius. – 1977. – P. 16.
6. [Puntuzų pilkapynai] // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1977,  T. 3, p. 92-93.
7. Puntuzų pilkapynas [Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 13041]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.              
8. Puntuzų pilkapynas II [Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 13042]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
9. Puntuzų pilkapynas III [Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 13043]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
10. Puntuzų pilkapynas IV [Puntuzų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 13044]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
11. Strazdas, Arūnas. Puntuzai, Lavoriškių seniūnija // Strazdas, Arūnas. Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. – P. 26-27; Priega per internetą: <http://lad.lt/data/com_ladreports/3821/1-42.pdf.>.
12. Puntuny // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1888. – T. 9 (Pożajście-Ruksze), p. 303; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/303>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016