Šalčininkų rajono garbės pilietis

Šalčininkų rajono garbės  piliečio ženklas

Šalčininkų rajono garbės
piliečio ženklas

Šalčininkų savivaldybės 2004 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-292 buvo patvirtinti Šalčininkų rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai [1].

Šalčininkų rajono garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Šalčininkų rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo ir kitas sritis.
 
Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui. Mirties atveju Garbės piliečio pažymėjimas ir ženklas įteikiami mirusiojo šeimai.

Rajono garbės piliečiams įteikiamas specialus Garbės piliečio ženklas (asmeninis autorinio darbo medalis), kuriame pavaizduotas rajono herbas ir įrašas „Šalčininkų rajono garbės pilietis” (vardas, pavardė), taip pat Garbės piliečio pažymėjimas, kurį pasirašo rajono meras, bei atminimo dovana.
Apie Garbės piliečio vardo suteikimą įrašoma rajono Garbės piliečio knygoje, kurioje pateikiama informacija apie Garbės piliečio veiklą ir gyvenimą.

Šalčininkų rajono garbės piliečio vardas suteikiamas nuo 2005 m. [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Garbės piliečiai. Šalčininkų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2008 [žiūrėta 2010-07-07]. Prieiga per internetą: <http://www.salcininkai.lt/index.php?2321806636>.

Šalčininkų rajono garbės piliečiai: