Branislavas Taraškevičius (Бранiслаў Адамавiч Тарашкевiч)

Бергман, Аляксандра. Слова пра Бранiслава Тарашкевiча. - Минск, 1996. Knygos viršelis

Бергман, Аляксандра. Слова пра Бранiслава Тарашкевiча. – Минск, 1996. Knygos viršelis

Tarybiniais metais išleistose lietuviškose enciklopedijose ir kai kuriuose leidiniuose nurodoma, kad B. Taraškevičius gimė Trakų rajono Mačiuliškių kaime [3, 4]. Gimė valstiečių šeimoje. Buvo vienintelis šeimos vaikas, gavęs išsilavinimą. Baigęs Lavoriškių mokyklą, mokėsi Vilniaus gimnazijoje, kurią baigė sidabro medaliu. 1916 m. baigė Petrogrado universiteto istorijos filologijos fakultetą ir liko dirbti rusų kalbos ir literatūros katedroje. 1918 m. B. Taraškevičius persikėlė į Minską, kur dirbo Minsko pedagoginiame institute, dėstė baltarusių ir graikų kalbas. 1920 m. buvo paskirtas Centrinės Lietuvos švietimo departamento Baltarusių filialo atsakingu darbuotoju, 1922 m. – išrinktas Lenkijos Seimo ambasadoriaus pavaduotoju ir Lenkijos baltarusių klubo pirmininku. 1921-1923 m. buvo Vilniaus baltarusių gimnazijos direktorius [3]. Tuo laiku B. Taraškevičius glaudžiai bendradarbiavo su Vakarų Baltarusijos komunistų partija ir 1926 m. buvo priimtas į jos gretas. 1927 m. už pogrindinę veiklą lenkų valdžia jį areštavo ir nuteisė 12 metų kalėti. 1930 m. buvo anksčiau laiko paleistas, bet 1932 m. už marksistines pažiūras vėl buvo suimtas. 1933 m. TSRS valdžia iškeitė jį į Lenkijos politinį kalinį, kalėjusį Rusijos kalėjime, ir paliko dirbti Maskvoje. 1937 m. gegužės 6 d. pagal suklastotą kaltinimą vėl buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme, o 1939 m. lapkričio 29 d. žuvo neteisėtai represuotas Kuropatuose prie Minsko (buvo sušaudytas) [5]. Palaidotas Minske. 1957 m. sausio 26 d. buvo reabilituotas [3, 6].

B. Taraškevičius parašė pirmąją baltarusių kalbos gramatiką (pirmas leidimas išėjo 1918 m., antras 1931 m.). 1929 m. Vilniuje buvo išleista B. Taraškevičiaus „Baltarusių kalbos gramatika mokykloms“ („Беларуская граматыка для школ“) [4]. Ši knyga pakartotinai buvo išleista ne tik Vilniuje, bet ir daugelį kartų Minske [3, 7].
B. Taraškevičius išvertė į baltarusių kalbą Adomo Mickevičiaus poemą „Ponas Tadas“ („Pan Tadeusz“) bei Homero „Iliadą“ [3].

B. Taraškevičiaus mokslinė, visuomeninė, publicistinė ir politinė veikla nušviesta baltarusių kalba parašytoje  Aleksandros Bergman (Аляксандра Бергман) knygoje „Слова пра Бранiслава Тарашкевiча“ [7] ir  Arsenio Liso (Арсень Ліс) „Браніслаў Тарашкевіч“ [8]. Lietuvių kalba apie jį rašoma leidinyje „Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas“ [1], Tomo Venclovos knygoje „Vilniaus vardai“ [4], enciklopedijose, periodikoje.

1979 m. prie namo Vilniuje, Vilniaus g. 37 (Senamiesčio seniūnija), kur gyveno B. Taraškevičius, buvo atidengta memorialinė lenta [1].
1994 m. toje pačioje vietoje buvo atidengta kita, pilko granito memorialinė lenta su bareljefu [2]. Joje lietuvių ir baltarusių kalbomis rašoma, kad šiame name 1923-1928 m. gyveno pirmosios dabartinės gudų gramatikos autorius, šimtatūkstantinės valstiečių-darbininkų Hramados lyderis Branislavas Taraškevičius [2].

1999 m. Vilniaus krašto Francisko Skorinos baltarusių kalbos draugijos iniciatyva Lavoriškėse (Vilniaus r.) B. Taraškevičiaus vardu pavadinta gatvė [5, 6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. – T. 1: Vilnius. – Vilnius, 1988, p. 105.
2. Pagerbtas baltarusių veikėjas: [apie memorialinės lentos atidengimą B. Taraškevičiui prie namo Vilniuje, Vilniaus g. 37]. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1994, lapkr. 14, p. 2.
3. Taraškevičius Bronislavas. – Portr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 263.
4. Venclova, Tomas. Taraškevič Branislav: [biografija]. – Portr. – // Venclova, Tomas. Vilniaus vardai. – Vilnius, 2006. – P. 260-261.
5. Gil, Jurij. Bronisław Taraszkiewicz – nasz ból, honor i chwała. // Nasz czas. – 2007, 26 stycznia – 21 lutego, p. 17-18; Prieiga per internetą: <http://www.pogon.lt/701/taraskevic.html>.
6. Jackiewicz, Mieczysław. Lavoriškės // Jackiewicz, Mieczysław. Litwa: podróż sentymentalna. – Warszawa, 2006. – P. 126.
7. Бергман, Аляксандра. Слова пра Бранiслава Тарашкевiча: гiстарычны жыццяпiс. – Мiнск, 1996. – 190 p. – Versta iš: Rzecz o Bronisławie Taraszkiewiczu. 1977. – Bibliogr.: p. 187-[191].
8. Ліс, Арсень. Браніслаў Тарашкевіч. – Мінск, 1966. – 167 p.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2011

Dalintis straipsniu: