Airėnai

 

Airėnais Dūkštų seniūnijoje vadinami du kaimai: Airėnai I ir Airėnai II. Kaimai yra Vilniaus rajono vakaruose, 8 km nuo Maišiagalos. Rytuose yra Ąžuolyno miškas, vakaruose už 1 km teka Neris. Pro Airėnus eina kelias iš Kernavės į Dūkštas.

Airėnai I – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 43 gyventojai (2013 m.) [3].

Veikia UAB „Airėnai“, kuri gamina dekoratyvinius metalo dirbinius.

Airėnai II kaime gyvena 110 gyventojų. Dauguma iš jų – ukrainiečiai (buv. rusėnai). Ši gyvenvietė atsirado XX a. pradžioje, kai į šias vietoves 1907–1910 metais atvyko 173 šeimos iš Kamenec – Biskupskoje (dab. Bresto sritis, Baltarusija) kaimo [2].

Šalia kaimo yra vienas iš paslaptingų Dūkštų ąžuolyno pažintinio tako objektų – Airėnų akmuo su ženklais. Tie ženklai vadinami runomis. Deja, dar niekas neperskaitė užšifruoto teksto. Aplinkiniai žmonės mano, kad ant akmens nesuprantamai užrašyta, jog čia paslėptas lobis. Nuo seno po akmeniu daug kas bandė pasikasti, ieškodami pinigų [1].

XIX a. pabaigoje Airėnuose apsilankęs lenkiškai rašęs Lietuvos poetas Vladislovas Sirokomlė (Władysław Syrokomla) savo veikale „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ („Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna“) rašė: „Geri kaimo trobesiai, patogūs užeigos namai… Matyt, žmonės giarai čia gyvena. Kalbama dar lenkiškai. Tačiau kaip tik per šį kaimą eina lietuvių ir rusinų genčių ir kalbų riba“. [4, p. 135; 9, p.139].

Apie Airėnų kaimą informacijos labai mažai. Šiek tiek istorinių duomenų apie kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [7]. Bendrojo pobūdžio informacijos apie gyvenvietę yra „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [1], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [2]. Airėnų kaimo pavadinimas minimas „Vietovardžių žodyne“ (Vilnius, 2007 m.). Apie Airėnų akmenį su ženklais rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės“ [5] bei Tomašas Kžyvickis (Tomasz Krzywicki) knygoje „Litwa: przewodnik“ [6]. Airėnai minimi Vladislavo Sirokomlės muziejaus išleistame rinkinyje Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna“ [8, p. 30, 37].

Yra žinoma, kad 1864 m. Airėnuose buvo 8 namai, kuriose gyveno 44 žmonės. Iš jų – 8 pravoslavai ir 36 katalikai [7].

Airėnuose, šalia kelio Dūkštos–Kernavė, yra dvi šventvietės, įtrauktos į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą. Tai vietos, kur stovėjo Akmenys Užkeiktieji broliai ir Akmuo su pėda. 2003 m. šie akmenys buvo išvežti statyboms į Geisiškes [5, 6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Airėnai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 22.
2. Airėnai I // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 22.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017-08-21]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Sirokomlė, Vladislovas. Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą. – Vilnius, 1989. – 166, [2] p. – Bibliogr. išnašose: p. 5-26. (Apie Airėnus – p. 135)
5. Vaitkevičius, Vykintas. Airėnai, Dūkštų s-ja // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. – Vilnius, 2006. – P. 45.
6. Krzywicki, Tomasz. Litwa: przewodnik: [apie Airėnų stebuklingą akmenį, p. 257]. – Pruszków, 2014. – 464 p., [16] iliustr. lap. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 427-464.
7. Ojrany // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1886. – T. 7 (Netrebka-Perepia). – p. 420; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/420>.
8. Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna. – Wilno, 2017. – 96 p., iliustr.
9. Syrokomla, Władysław. Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna: (Do Oszmiany – do Kiernowa – do Kowna). – Pakartotinė 1860 m. knygos originalo laida. – T. 2. – Vilnius, 2011. – 152 p., iliustr.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010, 2018