Alponiškė

Alponiškė – viensėdis Lavoriškių seniūnijoje, 10 km nuo Lavoriškių.

Šiuo metu Alponiškėje niekas negyvena [2].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Alponiškę informacijos beveik nėra. Viensėdis tik minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie šalia viensėdžio esantį pilkapyną rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [3], leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [4]. Objektai minimas „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ (Vilnius, 1975) bei Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ (Vilnius, 1977).

Tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų, patvirtina šalia Alponiškės esantis Baravykinės antrasis pilkapynas. Pilkapyną sudaro 46, datuojami I tūkstantmečio II pusės, pilkapiai [3].

1993 m. Baravykinės pilkapynas II įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Baravykinės pilkapynas II [Alponiškės vs., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 13039]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-15]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013 10 24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Katalynas, Kęstutis. Baravykinės antrasis pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 304.
4. Šimėnas, Valdemaras. Baravykinės pilkapyno II grupės tyrinėjimai 1998 metais. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1998/99, p. 211-214.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.