Babrukiškės

Babrukiškės – kaimas Dūkštų seniūnijoje, 8 km nuo Dūkštų.

Kaime gyvena 17 žmonių. Iš jų – 12 vyrų ir 5 moterys (2013 m.) [2].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Babrukiškių kaimą informacijos labai mažai. Ši vietovė minima „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Kaimas minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3]. Apie Babrukiškių dvarą rašo Gžegožas Rakovskis (Grzegorz Rąkowski) leidinyjeKresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP“ [4]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad XVIII Babrukiškių dvaras priklausė Cechanovičiams, XIX a. – Zambžickiams, o nuo 1865 m. iki II-rojo pasaulinio karo – Maculevičiams [4].

Babrukiškėse yra išlikę buvusio dvaro sodybos fragmentų: dvarininko namas, kalvė, svirnas, ūkinis pastatas ir senosios kapinaitės. 2010 m. spalio mėnesį šis objektas įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip vietinės reikšmės architektūros, kraštovaizdžio ir želdynų paminklas [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Babrukiškių dvaro sodybos fragmentai [Babrukiškių k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 885]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-03-29, p. 313]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Bobrykowszczyzna i // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1900. – T. 15, Cz.1 (Abablewo – Januszowo), p. 172; Prieiga per internetą: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/172
4. Rąkowski, Grzegorz. Bobrykowszczyzna. – Iliustr. // Grzegorz Rąkowski. Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP. – Warszawa, 2017. –  Tom 1.: Województwo wileńskie, p. 279.

 Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016; 2023