Babrukiškės

Babrukiškės – kaimas Dūkštų seniūnijoje, 8 km nuo Dūkštų.

Kaime gyvena 17 žmonių. Iš jų – 12 vyrų ir 5 moterys (2013 m.) [2].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Babrukiškių kaimą informacijos beveik nėra. Ši vietovė minima „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Šiek tiek informacijos yra internete.

Babrukiškėse yra išlikę buvusio dvaro sodybos fragmentų: dvarininko namas, kalvė, svirnas, ūkinis pastatas ir senosios kapinaitės. 2010 m. spalio mėnesį šis objektas įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip vietinės reikšmės architektūros, kraštovaizdžio ir želdynų paminklas [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Babrukiškių dvaro sodybos fragmentai [Babrukiškių k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 885]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-03-29, p. 313]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016