Baravykinė

Baravykinė – kaimas Lavoriškių seniūnijoje, 10 km nuo Lavoriškių.

Statistikos departamento duomenimis kaime niekas negyvena (2011 m.) [4].

Rašytiniuose šaltiniuose apie kaimą informacijos beveik nėra. Jis tik minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Informacijos apie Baravykinės pilkapyną galima rasti „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [5], „Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ (Vilnius, 1977). Apie pilkapyno tyrinėjimus rašoma Jono Balčiūno 1979 m. ir 1987 m. žvalgomųjų archeologinių ekspedicijų Vilniaus rajone ataskaitose [1, 2] ir Arūno Strazdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [6].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų liudija šalia kaimo esantis pilkapynas, datuojamas I t-mečio vid. – II t-mečio pr.

XX a. pradžioje Bistričios valsčiuje minimi trys Baravykinės užusieniai. Viename gyveno 6, kitame – 5, o trečiame – 9 gyventojai [6].

1993 m. Baravykinės pilkapynas III įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [3]. Objektą iš visų pusių supantis autentiškas kraštovaizdis.

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. 1987 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Vilniaus mieste ir rajone ataskaita. – Vilnius, 1988. p. 36-37.
2. Balčiūnas, Jonas. 1979 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Vilniaus rajone ataskaita. – Vilnius, 1980. p. 7.
3. Baravykinės pilkapynas III. [Baravykinės k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 13040]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-09-05]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.                                                                                                                
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-09-05]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.                                                                                                                          
5. Katalynas, Kęstutis. Baravykinės pilkapiai // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1. D. 2: Rytų Lietuva, p. 305.                                                                                                                                 
6. Strazdas, Arūnas. Baravykinė, Lavoriškių seniūnija // Strazdas, Arūnas. Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. – P. 15; Prieiga per internetą: <http://lad.lt/data/com_ladreports/3821/1-42.pdf>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2019