Bendoriai

Bendorių kaimas yra Vilniaus rajono Avižienių seniūnijoje.

Kaime gyvena 764 žmonės, iš jų – 371 vyrai ir 393 moterys (2013) [5].

Apie Bendorių kaimą nerašoma enciklopedijose, jis beveik neminimas spaudoje. Tačiau gana plačiai žinoma apie šiame kaime susikūrusią, mažybine forma pavadintą Bendorėlių gyvenvietę. Bendorėliai yra 7 km. nuo Vilniaus ribos, palei Ukmergės plentą. Nuo gyvenvietės iki Vilniaus centro – apie 15 km [1]. Yra įkurta Bendorėlių seniūnaitija.

Individualūs namai Bendorėliuose pradėti statyti 2000 m. rudenį. Gyvenvietė oficialiai pristatyta 2001 m. liepos mėnesį. Pristatyme dalyvavo ir tuometinis Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus [1, 2].
Bendorėlių gyvenvietės projektą pradėjo įgyvendinti bendra Lietuvos, JAV ir Anglijos įmonės bendrovė „Bendorių statyba“. Šios įmonės valdybos pirmininkas buvo išeivijos lietuvis Rimantas Vizgirda. Bendrovė „Eko projektas“ parengė namų projektus. Pirmuosius statybos darbus gyvenvietėje atliko bendrovė „Imsas“. Tai turėjo būti modernus, saugus, individualių namų miestelis su visiškai sutvarkyta infrastruktūra [1]. Bendorėlių gyvenvietės modelis kurtas remiantis užsienio patirtimi. Gyvenvietę kūrę architektai stengėsi ją kuo organiškiau įkomponuoti į kalvotą reljefą. Projektų koncepciją ir bendrą priežiūrą koordinavo architektas iš Didžiosios Britanijos Martinas Stentas [2]. Įvažiavimą į Bendorėlius papuošė vartų arka, kuri turėjo tapti aukštos tvoros dalimi.
Vakarietišką priemiesčio gyvenviečių statybos modelį pakoregavo Lietuvos gyventojų poreikiai [4]. Iki 2003 m. buvo pastatyta apie 50–60 namų. Prasidėjus naujam plėtros etapui, pradėti statyti kotedžai, parengti netipiniai namų projektai. Gyvenvietėje buvo numatoma pastatyti kelis kvartalus: Aikštyno, Beržyno, Centro, Žirgyno. Iš viso Bendorėliuose buvo planuojama pastatyti 350 namų [4]. „Bendorių statybai“ nepasisekė projekto įgyvendinti. Žlugus bendrovei, statybos tęsėsi, buvo rengiami nauji projektai.

Literatūra ir šaltiniai

1. Babickas, Darius. Ramybės paieškos vilniečius vilioja į užmiestį: šalia sostinės oficialiai atidarytas modernus Bendorėlių individualių namų kvartalas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2001, liep. 16 , priedas „Būstas“, p. 1-2.
2. Gudas, Virgaudas. Statoma moderni Bendorėlių gyvenvietė: [apie šalia Vilniaus statomos individualių namų gyvenvietės pristatymą]. – Iliustr. // Respublika. – 2001, liep. 17, p. 1, 23.
3. Matonienė, Ieva. Namų prasmė: reportažas iš Bendorėlių gyvenvietės. – Iliustr. // Moteris. – 2001, Nr. 11, p. 128-131.
4. Pocienė, Aušra. Bendorėlių gyvenvietėje – nuo blokuotų kotedžų iki dvarų. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2003, kovo 24, priedas „Būstas“, p. 4.
5. Vilniaus r. sav. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį  Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013 10 24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2011; 2013