Bogutiškė

Cirkliškio seniūnijoje, Mėžionių seniūnaitijoje, 8 km į pietus nuo Švenčionėlių yra Bogutiškės kaimas [1].

1959 m. buvo 39 gyv. [1], dabar kaimas negyvenamas [5].

Buvo pradinė mokykla [1].

Bogutiškės gyvenvietė yra piliakalnio rytinėje ir šiaurinėje papėdėse [6].
Bogutiškės piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, esančioje aukštumos kyšulyje tarp pelkėtų daubų. Aikštelė ovali. Piliakalnis apardytas arimų, dabar apaugęs pušimis. 1894 m. F. Pokrovskis aikštelės Pietrytiniame pakraštyje iškasė nedidelį šurfą, aptiko brūkšniuotos keramikos, molinių apskritų ir Djakovo tipo svarelių, kaulinių ir geležinių ylų bei kitų radinių (saugomi Maskvos istorijos muziejuje. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. pabaiga – I tūkst. pradžia. Pasiekiamas iš Miežionių-Pirktinės kelio, už nebegyvenamo Bogutiškės kaimo [2, 3, 4, 5, 7, 8]. Objektas yra kultūros paveldo registre [6].

V. Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės“ matome pasakojamą, kad Bogutiškėje yra kalnas. Tai esą žemėmis apipilta bažnyčia, ir tvirtinama, kad kartais rytais iš kalno girdėti skambėjimas [9]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Bagutiškė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.- Vilnius, 1966.- T. 1, p. 143.
2. Bogutiškė, Cirkliškio seniūnija : apie Bogutiškės piliakalnį // Lietuvos piliakalniai – . Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2005. – p. 66-67.
3. Daugudis, Vytautas. Bogutiškės piliakalnis [Švenčionių rajonas] / Vytautas Daugudis – Iliustr.// Gimtinė – 1997, geg. 1-31 (Nr. 5), p. 3.
4. Girinikas, Algirdas. Bogutiškės piliakalnis: Prie Bogutiškės k.- Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija.- Vilnius, 1998.- T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 310.
5. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2017-01-10]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.                                                                                             
6. Kultūros paveldo objektų stebėsenos duomenys. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus].1998-2011.[žiūrėta 2017-01-10]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/lit/Kulturos_paveldo_objektu_stebesenos_duomenys/5895/1>.
7. Lietuvos archeologijos atlasas.- Vilnius, 1973.- Kn. 2, p. 42.
8. Tautavičius, Adolfas. Bogutiškės piliakalnis.- Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija.- Vilnius, 2003.- T. 3, p. 317.
9. Vaitkevičius, Vykintas. Bogutiškė, Cirkliškio s-ja // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija.- Vilnius, 2006.- P. 285-286. 

Parengė: Marytė Nemeikienė (Švenčionių SVB), 2011; 2017