Bradeliškės

Bradeliškės – kaimas Vilniaus rajono Dūkštų seniūnijoje, prie Dūkštos upelio.

Kaime gyvena 2 žmonės (2013 m.) [4].

Dūkštos kairiajame krante stūkso Bradeliškių piliakalnis, dar vadinamas Pakilta. Piliakalnį iš trijų pusių juosia upelis, pietryčiuose ribojasi su aukštumomis. Bradeliškių piliakalnis – vienas iš septynių Neries regioninio parko teritorijoje esančių piliakalnių, kuris buvo ilgiausiai apgyvendintas. Jis, kartu su šalia esančiu Buivydų piliakalniu, sudarė dalį Kernavės ir Vilniaus gynybinės sistemos [2, 3, 6–8].

0,7 km į šiaurės vakarus nuo kaimo yra dar vienas valstybės saugomas archeologijos paminklas – Bradeliškių akmuo su ženklais. Akmuo pilko stambiagrūdžio granito. Viršutinės plokštumos nulygintame plote iškalti keturi runų ženklai [5]. Šis objektas yra įrauktas į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [10].

1 km į šiaurę nuo kaimo yra valstybės saugomas architektūros paminklas – Bradeliškių vandens malūnas (XX a. pr. pastatas). Tai buvo gražus dviaukštis pastatas su rūsiu. Šiandien, deja, šis pastatas apverktinos būklės. Paskutinį kartą jis buvo rekonstruotas 1972 m. [9].

Bradeliškių piliakalnis, akmuo ir vandens malūnas – įtraukti į Dūkštų kraštovaizdžio draustinyje įrengto pažintinio tako maršrutą. Jie dažnai lankomi turistų [1, 11].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balkūnas, Vidmantas. Bradeliškių piliakalnis (Vilniaus r.) Dūkštos upelio vingyje: [nuotrauka]. – Iliustr. // Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. – [Kaunas], 2008. – P. 49.
2. Buivydai (Bradeliškės), Dūkštų seniūnija. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos piliakalniai. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 358-361.
3. Daugudis, Vytautas. Pakilta, Bradeliškių piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 306.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013 10 24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Katalynas, Kęstutis. Bradeliškių akmuo // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 305.
6. Kliaugaitė, Vida. Bradeliškių piliakalnio tyrinėjimai 1998 m. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1998 / 99, p. 96-98.
7. Kliaugaitė, Vida. Bradeliškių piliakalnis / Vida Kliaugaitė. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2002, p. 26-28.
8. Pranckėnaitė, Elena. Bradeliškių piliakalnis. – Brėž., iliustr. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2008, p. 60-62.
9. Tarnauskienė, Nijolė. Bradeliškių vandens malūnas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 305-306.
10. Vaitkevičius, Vykintas. Bradeliškės, Dūkštų s-ja // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. – Vilnius, 2006. – P. 51-52.
11. Vaitkus, Jonas. Bradeliškių piliakalnis (Vilniaus r.) : [nuotrauka]. – Iliustr. // Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. – [Kaunas], 2008. – P. 52.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2013