Buivydai

Buivydai – kaimas Dūkštų seniūnijoje, Dūkštos upės dešiniajame Neries krante, Neries regioninio parko teritorijoje.

Buivydai – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 43 žmonės. Iš jų – 20 vyrų ir 23 moterys [4].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Buivydus informacijos beveik nėra. Kaimas minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [7], „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Žmonių atsiminimų apie Buivydus yra rinkinyje „Neries regioninis parkas: 2002–2006 m. etnokultūros tyrimai“. Leidinys skirtas Neries regioninio parko bei prie jo teritorijos prisišliejusių vietovių etninės kultūros duomenims, visų pirma: vietovardžiams, padavimams, tikėjimams, etnografinio ir istorinio pobūdžio pasakojimams. Duomenis surinko kultūrologė  Ida Stankevičiūtė [2]. Apie Buivydų piliakalnį rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [4], leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [1]. Objektai minimas atlasuose „Lietuvos piliakalniai“ [3] ir „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ (Vilnius, 1975).

Tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų, patvirtina šalia kaimo, apie 0,4 km į pietus nuo Bradeliškių, Dūkštos dešiniajame krante esantys Buivydų piliakalnis. Į pietus nuo piliakalnio yra išlikusios senovės gyvenvietės liekanos. 2008 metais, piliakalnio archeologinių tyrinėjimų metu, buvo aptikta IV–VIII a. datuojamų keramikos šukių [5, 6]. 2008 m. vadovaujant archeologui doc. dr. Gintautui buvo atlikti Buivydų piliakalnio archeologiniai tyrimai. 1997 m. Buivydų piliakalnis su gyvenviete kompleksas įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip nacionalinės reikšmės archeologinis ir kraštovaizdžio paminklas. Kompleksą sudaro: piliakalnis, vad. Kalvių kalnų – (u. k. 5657), gyvenvietė – (u. k. 24175) [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Buivydų piliakalnis su gyvenviete [Buivydų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 24174]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-05]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Buivydai, Dūkštų sen. // Neries regioninis parkas: 2002-2006 m. etnokultūros tyrimai. – [Dūkštos], 2006. – P. 107-159. Prieiga per internetą: <http://neriesparkas.lt/wp-content/uploads/2015/12/Neries-regioninis-parkas-tautosakos-rinkinys-su-papildytu-vertimu.pdf.>
3. Buivydų piliakalnis ir papėdės gyvenvietė // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 358-359.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013 10 24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Katalinas, Kęstutis. Buivydų piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 306.
6. Vėlius, Gintautas. Buivydų piliakalnis ir papėdės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2008, p. 73-75.
7. Bujwidy // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1889. – T. 15. D. 1 (Abablewo-Januszowo), p. 269; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/269>.

 

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.