Bukiškės

Bukiškės kaimas Avižienių seniūnijoje, 11 km į šiaurės vakarus nuo Vilniaus.

Gyventojų skaičius – 922 (2013 m.) Iš jų 448 vyrai ir 474 moterys [5].

Bukiškėse nuo 1944 m. veikia Žemės ūkio mokykla [5].

Kaimo pavadinimas greičiausia yra asmenvardienės kilmės, plg. dabartinės pavardės Bukas, Bukauskas, Bukis, Bykys ir pan. [1].

Istorinės informacijos apie Bukiškes yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [10]. Bendrojo pobūdžio informacija pateikiama „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ (Vilnius, 1966), „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ (Vilnius, 1985) bei „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [1]. Apie Bukiškių cerkvę rašoma Reginos Laukaitytės knygoje „Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje“ [7] bei albume „Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego“ [3]. Apie Būkiškių vietovardžio kilmę rašoma kalbininko Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [6]. Trumpa informacija apie Valstybės saugomą archeologijos paminklą – Kupoliakalnį pateikiama Vykanto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [9].

Kadaise Bukiškių dvaras priklausė Radvilų šeimai. Po 1863 m. sukilimo dvaras buvo atimtas Radvilų ir atiduotas generolui Bužeran‘ui, kuris čia pastatė geltonų plytų Dievo motinos cerkvę, kad galėtų katalikus atvesti į pravoslavų tikėjimą. Antrojo pasaulinio karo metu cerkvė buvo labai apgriauta. Liko griuvėsiai ir rūsiai, kuriuose, kaip manoma, palaidota generolo Božeran‘o šeima. 2007 m. nedidelė akmenine šventovė atstatyta ir grąžinta tikintiesiems [3, 7]. 2009 m. Bukiškių cerkvė įtraukta į Lietuvos kultūros vertybių registrą [2].

Bukiškėse yra Tarandės kaimo senosios kapinės, kurių dalis, 2013 m. įtraukta į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Tai vietinės reikšmės memorialinis paminklas [8].

Literatūra ir šaltiniai

1. Bukiškės // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2003. – T. 3, p. 583.
2. Bukiškio Dievo Motinos Globėjos cerkvė [Sodų g. 8, Bukiškio k., Avižienių sen Vilniaus r.; u. k. 32710]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Bukiškių Dievo Motinos Globėjos cerkvė = Cerkiew pw. Najświętszej Bogurodzicy w Bukiszkach. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. P. 104-105.
4. Bukiškių žemes ūkio mokykla [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010-06-28]. Prieiga per internetą: <http://www.bukmokykla.ot.lt/Apie-mus-677.html>.
5. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2015-09-24, p. 311]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 11, 39, 41.
7. Laukaitytė, Regina. Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje: [apie Bukiškių cerkvę] / Regina Laukaitytė; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius, 2003. – P. 144.
8. Tarandės kaimo senųjų kapinių dalis [Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r.; u. k. 37130]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
9. Vaitkevičius, Vykintas. Bukiškis, Avižienių s-ja: Kupoliakalnis // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. – Vilnius, 2006. – P. 52.
10. Bukiszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1880. – T. 1 (Aa-Dereneczna). – p. 460; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/163>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2016