Daržininkai

Daržininkai – kaimas Nemėžio seniūnijoje, prie plento Vilnius–Minskas, 8 km į pietryčius nuo Vilniaus, į rytus nuo Nemėžio. Gyvenvietes skiria geležinkelio ruožas. Seniūnaitijos centras. Pro Daržininkus teka Rudaminos dešinysis intakas Nemėža [3].

Statistikos departamento duomenimis Daržininkų kaime gyvena 446 (2013 m.) gyventojai, iš jų – 210 vyrų, 236 – moterys [4].

Nuo 1994 m. kaime veikia viena didžiausių Lietuvoje pakavimo bei dozavimo įrenginių prekybos bendrovė „PakMarkas“ (dir. Virginijus Gumbaragis) (žr. adresu).

Anksčiau kaimą vadino Ogorodnikais, vėliau pervadintas lietuviškai – Daržininkais. Manoma, kad kaimo pavadinimas kilęs nuo žodžio „daržininkai“. LDK laikais daržininkais vadinosi mažažemiai valstiečiai, turintys žemės tik daržui.

Rašytiniuose šaltiniuose apie Daržininkų kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [2], „Mažojoje lietuviškoje enciklopedijoje“ [1], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [3] bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [7]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Daržininkų kaime yra sodyba „Senas malūnas“, kuri buvo pastatyta 1996 m. ant seno malūno pamatų. Šis malūnas rašytiniuose šaltiniuose paminėtas jau prieš 400 metų. Tas faktas byloje, kad Daržininkai yra gana sena gyvenvietė [6]. Dar žinoma, kad 1864 metais kaime, priklausančiam grafams Tiškevičiams, gyveno 58 žmonės [7]. 1880 metais kaime buvo 8 namai gyveno 50 žmonių, iš jų – 8 pravoslavai ir 42 katalikai [3].

1941–1943 m. Daržininkų (Ogorodnikų) kaime buvo įsteigta karo belaisvių stovykla. Čia buvo įkalinta 900 tarybinių karių, patekusių į nelaisvę. Mirę nuo žaizdų ir nepakeliamo darbo žmonės buvo laidojami vietinėse kapinėse. Kapinės yra gyvenvietės pakraštyje, prie pat Nemėžio, todėl jas dažnai vadinamos Nemėžio kapinėmis. Čia palaidota 300 belaisvių [5].
1964 m. šioms aukoms atminti buvo pastatytas paminklas – masyvi memorialinė siena [5]. Tai yra rajono reikšmės saugomas istorijos paminklas.

Literatūra ir šaltiniai

1. Daržininkai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. 1. – Vilnius, 1966, p. 367.
2. Daržininkai // Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1. – Vilnius, 1985, p. 391.
3. Daržininkai // Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 4. – Vilnius, 2003, p. 508.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2015-01-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Nemėžis = Немежис: [apie Daržininkų tarybinių karių kapines]. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., rus. // Atminimo knyga. – Vilnius, 2006. – P. 69.
6. Sodyba Senas Malūnas [interaktyvus]. 2014 [žiūrėta 2014-02-24]. Prieiga per internetą: <http://www.tripbaltic.com/lt/#!sodyba-senas-malūnas/3226>.
7. Ogrodniki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1886. – T. 7 (Netrebka-Perepiat). – p. 409; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/409>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2015, 2021.