Daubarai

Daubarai – kaimas Dūkštų seniūnijoje, 1 km nuo Dūkštų.

Daubaruose gyvena 35 žmonės. Iš jų – 19 vyrų ir 16 moterų (2013) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose istorinių duomenų apie Daubarus beveik nėra, išskyrus trumpas žynutes 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3] ir Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Apie stebuklingus akmenys rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2].

Kaime yra mitologinių objektų: akmuo „Užkeiktas arklys“ ir akmuo su kryžiaus ženklu. Jie įtraukti į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017 09 08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Daubarai, Dūkštų s-ja // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P.53.
3. Dowbory // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1881. – T. 2 (Derenek-Gżack), p. 133; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/133>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.