Diekcioriškės

Diekcioriškės yra 6 km į pietryčius nuo Žaslių, prie Vilniaus–Kauno geležinkelio. Anksčiau kaimas priklausė Žaslių valsčiui, sovietmečiu ir vėliau – Kaišiadorių rajonui, nuo 2000 m. – Elektrėnų savivaldybės Gilučių seniūnijai, Kalninių Mijaugonių seniūnaitijai.
Kaimo pietuose teka upė Prakusa (Ilgių ežero intakas).

Diekcioriškių kaime gyvena 3 žmonės: 2 vyrai ir 1 moteris (2011) [2].

Vietovardžio Diekcioriškės kilmė nėra visai aiški. Jis gali būti kilęs iš asmenvardžio Diekciorius, Džekčioriaus arba kilęs iš lenkiško žodžio dziegciarnia, reiškiančio dervos varyklą, degutinę [1, 3, 5]. Kaimas dar vadintas Dekteriškėmis, Dzekcioriškėmis, Degutiškėmis.

1795 m. Diekcioriškių užusienis priklausė Koncepto palivarkui, jame buvo 5 sodybos. 1897 m. priklausė Stravinskui [4, 5]. Apie Diekcioriškių kaimą rašoma leidinyje „Elektrėnai“ [6], Rolando Gustaičio „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinyne“ [3] ir kt.
Gilučių pradžios mokyklos mokytoja Valė Belazaraitė 1936 m. užrašė Diekcioriškių vienkiemio vietovardžius, kurie yra suregistruoti elektroniniame diske „Kaišiadorių rajonas“ [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Diekcioriškės // Lietuvos vietovardžių žodynas. – Vilnius, 2014. – T. 2, p. 262.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Gustaitis, Rolandas. Žaslių seniūnija : Diekcioriškės // Gustaitis, Rolandas. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 238–239.
4. Misius, Kazys. Paparčių, Žaslių ir Gegužinės parapijų 1795 metų revizijos duomenys : Žaslių parapija [minimas Diekcioriškių priklausymas Koncepto palivarkui] // Misius, Kazys. Paparčių ir Žaslių apylinkės. – Kaišiadorys, 1997. – P. 86.
5. Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių seniūnija : Diekcioriškės // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 481.
6. Vietovardžiai : Diekcioriškės vienkiemis Žaslių valsčiuje // Kaišiadorių rajonas : [elektroninis išteklius]. – Vilnius, 2004. – 1 elektron. opt. diskas. + 1 įd. lap.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2015; 2019.