Dūkšteliai

Dūkšteliai – kaimas Maišiagalos seniūnijoje. Greta yra Dūkštelio ežeras, netoliese išteka Dūkštos upė.

Kaime gyvena 35 gyventojai [2].

Sovietmečiu Dūkšteliuose buvo įrengtos kolūkio fermos.

Kalbininkas Jonas Jurkšas teigia, kad kaimo pavadinimas yra kilęs nuo Dūkštelio ežero pavadinimo. Šis vietovardis atstovauja pačiam seniausiam žinomų Vilniaus krašto vietovardžių sluoksniui (XVI–XVII a. Ir anksčiau). Žinoma, tai nereiškia, jo negalėjo būti jau anksčiau [6].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Dūkštelius informacijos labai mažai. Kaimas minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [ 8], „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2) ir Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [6]. Apie Dūkštelių senosios gyvenvietės tyrinėjimus rašoma leidiniuose „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [3, 4, 7], „Metodai Lietuvos archeologijoje“ [5]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Apie tai, kad šiose vietose gyventa nuo senų laikų byloje 2010 metais, greta kaimo, ant kadaise buvusio ežero kranto, vietinių gyventojų kasamo smėlio duobėse atsitiktinai buvo rasta titnago nuoskala. Archeologai nustatė, kad kadaise čia buvo akmens – bronzos amžiaus gyvenvietė [4] gudait.].

2014 m. Dūkštelių senovės gyvenvietė įtraukta į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip regioninės reikšmės archeologinis paminklas [1].

 Literatūra ir šaltiniai

1. Dūkštelių senovės gyvenvietė [Dūkštelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 38282]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2021-03-08]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2021-03-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Gudaitienė, Gabrielė. Dūkštelių akmens bronzos amžiaus gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – Iliustr.. – Vilnius, 2014, p. 28-32.
4. Gudaitienė, Gabrielė. Dūkštelių senovės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – Vilnius, 2016, p. 24-26. Prieiga per internetą – http://www.atl.lt/2016/24-26.pdf
5. Guobytė, Rimantė. Aerofotonuotraukų stereoskopinės analizės panaudojimas archeologiniuose tyrimuose / Guobytė, Rimantė, Rimkutė, Gabrielė. Metodai Lietuvos archeologijoje. – Vilnius, 2013, p. 606-617.
6. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 39
7. Rimkutė, Gabrielė. Skauduliškių – Dūkštelio ežerų mikroregiono žvalgomieji tyrimai: [rašoma ir apie Dūkštelių 1 gyvenvietė] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – Vilnius, 2012, p. 587-58.
8. Duksztele. // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1887. – T. 2 (Perepiatycha-Pożajście). – p. 213; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021