Europa

Europa (arba Airupė) – kaimas Dūkštų seniūnijoje, į pietryčius nuo Kernavės. Pietuose telkšo Aliejūnų ežeras.

Kaime gyvena 31 žmogus. Iš jų – 15 vyrų ir 16 moterų [1].

Tiksli gyvenvietės pavadinimo kilmė nežinoma. Vladislovas Sirokomlė knygoje „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ rašė: „Sunku net pasakyti, iš kur kilęs čionykštis Europos vardas. Tarp dviejų rimtų lietuvių kalbos mokovų vyksta neišsprendžiamas ginčas dėl šio pavadinimo kilmės. Vienas sako, kad jis kilęs iš „Eure upė“ (štai upė!), antras – kad iš „europio“ (krūmokšnio)“ [2, p. 138; 4, p. 141].

Šiek tiek istorinių duomenų apie kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich[3]. Apie Europos dvarą rašė lenkų poetas ir visuomenės veikėjas Vladislovas Sirokomlė savo kelionių įspūdžių knygoje „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ [2, 4]. Kaimas minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2).

Yra žinoma, kad 1794 m. Europos dvaras priklausė grafų Romanovičių giminei. 1866 m. dvare gyveno 45 žmonės [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Sirokomlė, Vladislovas. Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą. – Vilnius, 1989. – 166, [2] p. – Bibliogr. išnašose: p. 5-26.
3. Europa // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1882. – T. 2 (Derenek-Gżack), p. 361; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/361>.
4. Syrokomla, Władysław. Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna: (Do Oszmiany – do Kiernowa – do Kowna). – Pakartotinė 1860 m. knygos originalo laida. – T. 2 – Vilnius, 2011. – 152 p., iliustr.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB) 2017.