Ežerinčiškė

Kūnos ežero pakrantėje yra Ežerinčiškė arba vietinių Pekarskais vadinamas kaimas [1].

Senas sodžius, kaip ir Kūnos ežeras, pilnas paslapčių ir legendų [1]

Kaime gyvena 11 žmonės, iš jų 5 vyrai ir 6 moterys (2011) [2].

Ežerinčiškės pilkapiai yra 1 km į šiaurės rytus nuo kaimo. Pilkapiai 7 t-mečio II pusės – II t-mečio pradžios. 1990 m. juos žvalgė Istorijos institutas ir MMT [4, 5].

Ežerinčiškės kaime gimė tautodailininkė, audėja, sodų rišėja Zofija Kazlaitė-Masevičienė (g. 1929 m.) [1, 3, 6]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Adomavičienė, Sigita . Prie amžių liepto: [apie Ežerinčiškės kaimą].- Iliustr.// Nalšios žinios.- 2007, spal. 26, p. 4.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2017-01-10]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.                                                                                             
3. Stanevičienė, Vanda. Etninės kultūros gyvosios tradicijos: [apie liaudies meno tradicijų puoselėtoją Z. Masevičienę].- Iliustr.// Švenčionių kraštas – 2002, rugpj. 14, p. 3.
4. Zabiela, Gintautas. Ežerinčiškės pilkapiai: Prie Ežerinčiškės k. // Kultūros paminklų enciklopedija.- Vilnius, 1998.- T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 313.
5. Zabiela, Gintautas. Ežerinčiškės pilkapis: Prie Ežerinčiškės k.  // Kultūros paminklų enciklopedija.- Vilnius, 1998.- T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 313.
6. Zofija Masevičienė: Rankdarbių meistrės.- Iliustr. // Rankos kuriančios grožį (apie Švenčionių rajono tautodailininkus).- Iliustr.- Švenčionys, 1999.- P. 16.

Parengė: Danutė Bučelienė (Švenčionių SVB), 2011; 2017