Galinė

Galinė – kaimas Avižienių seniūnijoje, 5 km šiaurės vakarus nuo Avižienių. Seniūnaitijos centras. Šalia yra Galinės miškas.

Kaime gyvena 81 žmogus. Iš jų – 40 vyrų ir 41 moterys (2013 m.) [4].

Kaime veikia 2 UAB: „Intrans“ (Galinės g. 1), teikianti sandėliavimo-krovos ir muitinės tarpininko paslaugas ir modernios elektroninių atliekų perdirbimo gamyklą „EMP recycling“ [8].

Informacijos apie Galinės kaimą galima rasti Algimanto Semaškos leidiniuose „Lietuvos keliais“ [6], „Kelionės iš Vilniaus“ [5], „Kelionių vadovas po Lietuvą“ (Vilnius, 2006) „Po Lietuvą“ (Vilnius, 2002). Apie Galinės dvarą rašoma Ingridos Semaškaitės knygoje „Lietuvos dvarai“ [7]. Ši vietovė minima Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Informacijos apie kaime esančią Baltijos kelio vilniečių antrojo ženklo vietą yra  istoriko Romo Batūros knygoje [2] ir Vytauto Visocko sudarytame fotoalbume „Baltijos kelias“ [9].

Kaime yra 2 nacionalinės reikšmės kultūros paminklai: Galinės dvaro sodyba ir Baltijos kelio vilniečių antrojo ženklo vieta.

Galinės dvaras susiformavo XIX amžiuje, priklausė Vonsolovičiams. Sodybą sudaro autentiški rūmai, ūkvedžio namas, kumetynas, kluonas. 2003 m. šis valstybės saugomas objektas buvo įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą [3].

2009 m. liepos 30 d. Baltijos kelią liudijantis dokumentinis paveldas „Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan“ įrašytas į tarptautinį UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“. Šioje vietoje, 16 km nuo Vilniaus, pilietine iniciatyva, Baltijos kelio dalyviai vilniečiai pastatė šio kelio atminimo ženklą. Istorinis paminklas – Baltijos kelio vilniečių antrojo ženklo vieta 2014 m. birželio mėnesį buvo įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą [1, 2, 9].

Literatūra ir šaltiniai

1. Baltijos kelio vilniečių antrojo ženklo vieta [Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 33259]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Batūra, Romas. Baltijos kelias. – Vilnius, 2000. – 48 p.: iliustr. 
3. Galinės dvaro sodyba [Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 28330]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-05-24, p. 311]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Semaška, Algimantas. Galinė. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Kelionės iš Vilniaus. – Vilnius, [2005]. – P. 51.
6. Semaška, Algimantas. Galinė. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: turisto žinynas. – Vilnius, [2005]. – P. 624.
7. Semaškaitė, Ingrida. Vilniaus rajonas. – Iliustr. // Semaškaitė, Ingrida. Lietuvos dvarai. – Vilnius: Algimantas, [2009]. – T. 2, p. 291-315.
8. Uktveris, Augustas. Kuo tu vardu, elektroninė atlieka?: [apie UAB „Elektroninių mašinų perdirbimas“ Galinės kaime]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2006, lapkr. 9, p. 8, 11.
9. Visockas, Vytautas. Baltijos kelias. – Vilnius, 2000. – 213 p., [3] p.: iliustr., faks.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016