Geisiškės

Geisiškės – kaimas Dūkštų seniūnijoje prie Aliejūnų, anksčiau vadinamo, Geisiškių ežero.

Geisiškės – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 219 gyventojų (2021 m.) [5].

Dauguma gyventojų – ukrainiečiai, įsikėlė į šią vietovę 1907–1910 metais iš Kamenec-Biskupskoje (dab. Bresto sritis, Baltarusija) [11].

Kaime veikia Airėnų pagrindinė mokykla, kuri įkurta 1923 metais [7, 13]. 2015 m. įkurtas Vilniaus rajono vaiko ir šeimos gerovės centras. Veikia UAB Agrokoncernas“, „Ramala“, „Getla“ ir. kt. Yra parduotuvė.

Rašytiniuose šaltiniuose apie Geisiškių kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes „Mažojoje lietuviškoje enciklopedijoje“ [2] bei enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ [6]. Apie Geisiškių cerkvę rašoma albume „Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego“ [4].

XIX a. pabaigoje Geišikėse apsilankęs lenkiškai rašęs Lietuvos poetas Vladislovas Sirokomlė (Władysław Syrokomla) savo veikale „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ („Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna“) rašė„Dešinėje už Airėnų matyti gražų Geisiškių dvaras su gotikinio stiliaus rūmais, kuris priklauso kunigaikščiams Giedraičiams. Šis dvaras bei gretimas Europos ar Eiropos yra jėzuitų nuosavybė“ [8, p. 138; 12, p. 141].

Kaime yra stačiatikių cerkvė. Geisiškių Šv. kankinio Jurgio Nugalėtojo cerkvė yra akmeninė, pastatyta 1865 metais. Jos statyboms žemės sklypą ir kelis tūkstančių plytų paaukojo kunigaikštis Cezaris Giedraitis [1, 3, 4]. Šalia cerkvės yra kapinaitės [14].

Geisiškių kaime yra vieta, kuri įtraukta į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą. Šioje vietoje buvo Akmuo su Pėda. Ant akmens buvo žymės, primenančios 2–3 metų vaiko pėdelę. Ji vadinta Jėzaus Kristaus pėdele, kuri atsiradusi po kažkokio neįprasto įvykio arba „stebuklo“. Pasakojama, kad akmuo buvo laikomas šventu: prie jo eidami žmonės nešdavo gėlių, o nuėję melsdavosi [8].

Literatūra ir šaltiniai

1. Daukša, Adomas. Geisiškių cerkvė. XIX a. pab. – XX a. pr.: [nuotrauka] / A. Daukša // Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. – [Kaunas], 2008. – P. 112.
2. Geisiškės // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. 1. – Vilnius, 1966, p. 536.
3. Geisiškių cerkvė; Rudaminos cerkvė 2002 m.: [nuotraukos] // Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje. – Vilnius, 2003. – P. 140, 160.
4. Geisiškių Šv. Kankinio Jurgio Nugalėtojo cerkvė = Cerkiew pw. św. Męczennika Jerzego Zwycięzcy w Gejsiszkach. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 106-107.
5. Gyventojai gyvenamosiose vietovėse: Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų surašymo rezultatai. Vilnius [interaktyvus]. 2021 [žiūrėta 2024-02-09]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/2021_m._Lietuvos_gyventoj%C5%B3_sura%C5%A1ymas>.
6. Kviklys, Bronius. Geisiškės // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1989. – T. 1, p. 176.
7. Mikulevič, Irena. Airėnų mokykla – istorijos kryžkelėje / Irena Mikulevič; autorės nuotr. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2006, lapkr. 16-22, p. 6.
8. Sirokomlė, Vladislovas. Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą. – Vilnius, 1989. – 166, [2] p. – Bibliogr. išnašose: p. 5-26.
9. Vaitkevičius, Vykintas. Geisiškės, Dūkštų s-ja // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. – Vilnius, 2006. – P. 54.
10. Vitkūnas, Manvydas. Persikėlėlių kaimuose vis rečiau girdėti ukrainiečių kalba: [apie Geisiškių ir Airėnų kaimus, Vilniaus rajonas] / Manvydas Vitkūnas. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2005, saus. 15, p. 16.
11. Radčenko, Antoni. Giejsiszki, ukraińska kolonia na Wileńszczyźnie: [apie Geisiškių kaimą, Vilniaus rajonas] / Antoni Radczenko. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2019, 7/13 wrześ. (nr 169), p. 18-19. Prieiga per internetą: <https://kurierwilenski.lt/2019/09/14/giejsiszki-ukrainska-kolonia-na-wilenszczyznie/>.
12. Syrokomla, Władysław. Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna: (Do Oszmiany – do Kiernowa – do Kowna). – Pakartotinė 1860 m. knygos originalo laida. – T. 2 – Vilnius, 2011. – 152 p., iliustr.
13. Szkoła Podstawowa w Ojranach. – Iliustr.// Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 296-297.
14. В селе под Вильнюсом обновлен православный храм: [apie Geisiškės ir Airėnus]. – [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010-08-10]. Prieiga per internetą: <http://www.runet.lt/news-lt/6577-v-sele-pod-vilnjusom-obnovlen-pravoslavnyjj-khram.html>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2024