Karkučiai

Karkučiai yra Pastrėvio seniūnijoje, apie 2,5 km į pietryčius nuo Pastrėvio.

2011 m. kaime gyveno 6 žmonės: 2 vyrai ir 4 moterys [3].

Kaimas smarkiai pasikeitė po Strėvos užtvenkimo ir Elektrėnų marių atsiradimo. Vanduo užliejo didžiąją dalį kaimo, gyventojai turėjo išsikelti. Kaimas pasidalino į dvi dalis, kurias skiria Elektrėnų marios ir jungia kelias Vievis–Semeliškės.

Iš Karkučių kaimo kilusi Albina Gaubaitė-Dmukauskienė (g. 1947), ilgametė Vievio meno mokyklos direktorė, Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos mokytoja [2, 7].

Apie kaimą rašyta nedaug – šiek tiek informacijos galima rasti leidinyje „Elektrėnai“ [8], taip pat periodikoje.
Elektrėnų krašto tautosakos rinktinėje „Ar meni tų ažerų“ [1] bei etnografinėje-istorinėje apžvalgoje „Buvom“ [5] užrašyti keli Karkučių kaimo gyventojų pasakojimai, prisiminimai apie šį kaimą ir jo istoriją, vietovardžius, gyventojus, įvykius. Pasakojimus surinko ir užrašė kraštietė etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė.

1954 m. Karkučių kaime buvusioje Česonių (vadino Staselių) sodyboje, kuri buvo nacionalizuota, buvo įkurta Pastrėvio apylinkės kontora, apylinkės pirmininkas buvo mažaraštis Ivanas Bagačionka. Šioje sodyboje 1955 m. buvo pastatyta Pastrėvio septynmetė mokykla [6].

1960 m. pradėjus statyti Lietuvos valstybinę rajoninę elektrinę ir tvenkti Strėvą visi Karkučių kaimo gyventojai privalėjo išsikelti [8]. Gyventojai pasakoja ir apie iškeltas Karkučių kapines [1, 4].


Literatūra ir šaltiniai

1. [Karkučiai] // Ar meni tų ažerų?: Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 31, 145–146, 260; Prieiga per internetą: <http://www.gomanta.lt/amta_pastrevys/>.
2. Dmukauskienė-Gaubaitė Albina. – Portr. // Kas yra kas. Lietuvos moterys. – Kaunas, 2007. – P. 109.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2022-05-02]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Kaimams prisiminti… [pateikti atsiminimai ir apie Karkučius] // Elektrėnų žinios. – 2010, rugpj. 13, p. 10.
5. Karkučiai: [gyventojų pasakojimai] // Buvom: Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 210–215Prieiga per internetą: <http://www.gomanta.lt/buvom-pastrevio-seniunija/>.
6. Pūrienė, Giedrė. A. Dmukauskienė: „Negalėčiau pasakyti, kad atrasčiau save kitur“ // Elektrėnų žinios. – 2015, birž. 12, p. 8–9.
7. Šakienė, Ona Rasutė. Pastrėvys (Aleksandrovka) // Elektrėnų kronika. – 2013, geg. 17–23, p. 6; Prieiga per internetą: <https://www.kronika.lt/pastrevys-aleksandrovka/>.
8. Tidikienė, Laima. Pastrėvio seniūnija // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 409–432.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2016, 2022.