Kasmiškės

Kasmiškės – kaimas Sudervės seniūnijoje.

Seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 41 gyventojas [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Kasmiškes informacijos beveik nėra. Kaimas tik minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), knygoje Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. T. 1, Województwo wileńskie“ (Warszawa, 1938) bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [4]. Bendrojo pobūdžio informacija apie kaimą pateikiama yra „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2].

Rašytiniuose šaltiniuose Rastinėnai minimi nuo XVI a. Yra žinoma, kad Iki 1592 m. Kasmiškės buvo Rastinėnų dalys ir priklausė kilmingai Prozorovų giminei. 1592–1594 m. – Kosmovskiams ir buvo vadinama Kosmovščizna (dab. Kasmiškės). XVII a. palivarką nupirko grafas Simonas Zabiela [5].

Yra žinoma, kad XVII a. pabaigoje Kasmiškėse gyveno 59 gyventojai [4].

Kaime veikia Vilniaus rajono savivaldybės centrinė bibliotekos Kasmiškių (buv. Rastinėnų) padalinys. Biblioteka įkurta 1959 m. Pažymėtina, kad daugiau nei 50 metų (1962–2012), čia dirbo Henrika Maksimovič. Bibliotekoje liko nemažai jos parengtų kraštotyros darbų [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojai gyvenamosiose vietovėse: Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų surašymo rezultatai. – Vilnius, 2022; Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kosmovščizna // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 3, p. 196.
3. Klimaszewska, Iwona. Pół wieku wśród książek: 50-lecie pracy zawodowej zasłużonej bibliotekarki: [apie Rastinėnų kaimo biblioteką bei bibliotekininkę Henruką Maksimovič] // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2011, 22/28 wrześ., priedas „Rota“ , p. 5.
4. Koszmowszczyzna // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1883. – T. 4 (Kęs–Kutno). – p. 466; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/466>.
5. Rostyniany // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1888. – T. 9 (Pożajście-Ruksze). – p. 805–806; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/805>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2023