Kazimieravas

Kazimieravas – kaimas Paberžės seniūnijoje, 4 km nuo Paberžės, prie vieškelio Paberžė Barskūnai–Maišiagala. Šalia telkšo Kazimieravo ežeras.

Kaime gyvena 73 žmonės. Iš jų – 39 vyrai ir 34 moterys [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Kazimieravo kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2], Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [3] ir 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad 1790 metais Kazimieravo dvare gyveno 45 žmonės. Iš jų – 35 katalikai ir 10 pravoslavų. Dvaras priklausė Cechanoveckių (Ciechnowieckie) šeimai [5].

Kaime yra išlikę buvusio Kazimieravos dvaro sodybos fragmentų: dvarininko namas, svirnas, oficina ir parkas.

1992 m. Kazimieravo dvaro sodybos fragmentai įtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip vietinės reikšmės architektūrinis, kraštovaizdžio ir želdinių paminklas [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 320]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kazimieravas // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 106.
3. Kazimieravas // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 275.
4. Kazimieravo dvaro sodybos fragmentai [Kazimieravo k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 897]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Kazimierzowo // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1882. – T. 3 (Haag-Kępy), p. 936; Prieiga per internetą: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/936.

 

  Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016