Kiemeliai

Kiemeliai – kaimas Maišiagalos seniūnijoje, 2 km į vakarus nuo Maišiagalos. Kaime yra tvenkinys, prateka upė Dūkšta.

Kiemaliai – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 201 žmogus. Iš jų – 94 vyrai ir 107 moterys [1].

Bendrojo pobūdžio informacijos apie kaimą yra Mažojoje lietuviškoje tarybinė enciklopedijoje“ [3] bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [8]. Kaimas minimas leidinyje Lietuvos vietovardžiai (Vilnius, 2010). bei istoriko Miroslavo Gajevskio straipsniuose apie Maišiagalą ir jos apylinkes [7]. Apie Veršiobalio, Kiemelių piliakalnį rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [2], atlase „Lietuvos piliakalniai“ [5]. Piliakalnis minimas Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ [6], Lietuvos TSR archeologijos atlase“ (Vilnius, 1975).

Apie tai, kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų liudija į šiaurę nuo kaimo stūksantis Veršiobalio, Kiemelių piliakalnis. 1969 m. piliakalnį žvalgė Istorijos institutas ir Mokslinė metodinė taryba. Radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pradžia [2, 4].

Yra žinoma, kad 1864 m. Kiemelių viensėdį (lenk. Kiemiele) palivarke gyveno 16 žmonių [8].

Veršiobalio, Kiemelių piliakalnis 1992 m. įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą. Tai nacionalinės reikšmės archeologinis ir kraštovaizdžio paminklas [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 314]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Katalinas, Kęstutis. Veršiobalio piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 314.
3. Kiemeliai. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 136.
4. Veršiobalio, Kiemelių piliakalnis [Kiemielių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5667]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Veršiobalio, Kiemelių piliakalnis // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 384-385.
6. Veršiobalio, Kiemelių piliakalnis // Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius, 1973. – P.209.
7. Gajevski, Miroslav. Parafia mejszagolska w roku 1784 // Nasza Gazeta. – 2001, kovo 15-21, p. 8.
8. Kiemiele // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1883. – T. 4 (Kęs-Kutno). – p. 43; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/43>.

 

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017