Klimoniškės

Klimoniškės – kaimas Dūkštų seniūnijoje, dešiniajame Neries krante.

Klimoniškėse gyvena 6 žmonės (2013) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose istorinių duomenų apie Klimoniškes yra mažai. Kaimas minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5], Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas(Vilnius, 1976). Apie mitologinį akmenį rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad 1866 m. Klimoniškių viensėdyje gyveno 12 žmonių. Visi jie buvo katalikai [3].

Ties kaimo, Neryje yra mitologinis akmuo Aliejaus pirklys. Pasakojama, kad akmens pavadinimas kilęs iš, jog čia nuskendo aliejaus pirklys žydas. Žiemą per užšalusią upę kelią jam rodė vietos gyventojas, tačiau žydui ledas prie akmens įlūžo ir jis nuskendo. Dabar šis akmuo įtrauktas į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017 09 08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Klimoniškės, Dūkštų sen. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 66.
3. Klimaniszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1883. – T. 4 (Kęs-Kutno), p. 149; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/149>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.