Kruminė

Kruminė – viensėdis Lavoriškų seniūnijoje, 6 km nuo Lavoriškių.

Statistikos departamento duomenimis viensėdyje niekas negyvena (2011 m.) [3].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Kruminę informacijos beveik nėra. Kaimas tik minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Apie Baravykinės pilkapio tyrinėjimus rašoma „Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąraše“ [4], „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1] ir Arūno Strazdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [5].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų liudija šalia viensėdžio esantis pilkapis datuojamas I tūkst. viduriu – II tūkst. pradžia.

1993 m. Baravykinės pilkapis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip regioninės reikšmės archeologinis paminklas [2]. Objektą iš visų pusių supantis autentiškas kraštovaizdis.


Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Baravykinės pilkapis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 304.
2. Baravykinės pilkapis. [Kruminės vs., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 16471]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-09-05]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-09-05]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius,1993. – p. 52.
5. Strazdas, Arūnas. Baravykinės pilkapis // Strazdas, Arūnas. Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. – P. 19; Prieiga per internetą: <http://lad.lt/data/com_ladreports/3821/1-42.pdf>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2019