Kudriai

Kudriai – kaimas Paberžės seniūnijoje, 3 km nuo Paberžės.

Kudriuose gyvena 17 žmonių (2013) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose istorinių duomenų apie Kudrius yra mažai. Apie kaimą rašoma 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3], Jis minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Apie stebuklingą šaltinį rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2].

Yra žinoma, kad 1866 m. kaime gyveno 120 žmonių. Iš jų – 93 katalikai ir 17 pravoslavų [3].

Netoli vienos kaimo sodybos, įkalnėje yra šaltinis, vadinamas Gyvuoju. Pasak žmonių, šaltinio vanduo esąs labai skanus, sveikas akims prausti. Gyvasis šaltinis įtrauktas į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017 09 08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Kudriai, Paberžįs s-ja: Gyvasis šaltinis // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 67. 
3. Kudry // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1883. – T. 4 (Kęs-Kutno), p. 846; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/846>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.