Kunigiškė

Kunigiškės kaimas yra Cirkliškio seniūnijoje, Mėžionių seniūnaitijoje, Cirkliškio valstybinio draustinio teritorijoje [8].

Kaime gyvena 13 žmonių, iš jų 7 vyrai ir 6 moterys (2003) [2].

Kaimas Kunigiške pavadintas dėl to, kad anksčiau čia buvusi bažnyčios (kunigų) žemė. Kaimo pradininkas – kalvis Velička. Ir dabar čia yra 22 sodybos, iš jų vienuolikoje gyvena Veličkos [7].

Apie Kunigiškės kaimą rašoma leidinyje „Kryžių sakmė“ [1], Vinco Martinkėno knygoje „Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919–1939 metais“ [6], periodikoje, internete.

Kunigiškės kaime nuo 1924 m. veikė lietuviška pradinė mokykla, o jau 1934 m. tėvai vaikus mokė „naminiu mokymu“ – mokytojas eidavo po trobas. Tokia mokykla vadinosi „Nuo tėvų“. 1937 m. buvo įsisteigusi „Ryto“ skaitykla, bet po 5 dienų – uždaryta [5, 6].
Nuo 2003 m. Kunigiškės kaimas – bendruomenės centras. Nuo įkūrimo jai vadovaujantis Juozas Linčius aktyviai ėmėsi bendruomenės stiprinimo veiklos [3].

Kunigiškėje yra keli lankytini objektai:
Dar sovietmečiu vietoje senojo, apie 1980 m. vėtros išversto,  kaimo vyrai slapta pastatė naują medinį 4 m aukščio kryžių [1].

2007 m. Kunigiškės kaimo bendruomenės „Brydė“ iniciatyva pastatytas ir pašventintas kryžius (aut. Marius Grušas) ir kaimo vėliava. Kryžius suvertas iš 20 lauko akmenų, kurie byloja apie kaime esamų, nors ir negyvenamų, 20 trobų [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Cirkliškio seniūnija. – Iliustr. // Kryžių sakmė: Švenčionių rajono kryžių katalogas 2005. – Vilnius,2005. – P. 21-24.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
3. Gruodienė, Indrė. Entuziazmui mojuoja fondų pinigai: [apie Kunigiškės bendruomenės veiklą]. – Iliustr // Žeimenos krantai. – 2006, spal. 14, p. 4.
4. Gruodienė, Indrė. Kunigiškės kaimą sergės Dievo akis: [apie kaimo kryžiaus ir vėliavos pašventinimą]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2007, lapkr. 17, p. 11.
5. Gruodienė, Indrė. Mokslo troškimas: [apie Kunigiškės kaimo mokyklos istoriją]. – Iliustr. // Žeimenos krantai. – 2006, spal. 4, p. 2.
6. Martinkėnas, Vincas. Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919-1939 metais. – Vilnius, 1989. – P. 81.
7. Požėlienė, Irena. Kunigiškės kaime daugiausia Veličkos. – Iliustr. // Švenčionių kraštas. – 2000, rugs. 20, p. 3.
8. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė interaktyvus.1998-2011.[žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?3296726118>.

Parengė: Danutė Bučelienė (Švenčionių SVB), 2011; 2017