Latviai

Latvių kaimas yra miške, 1 km nuo Mitkiškių, apie 11 km į šiaurę nuo Vievio, 6 km nuo Kazokiškių, kairiajame Sukros upelio krante.

Latvių kaime gyvena 6 žmonės: 4 vyrai ir 2 moterys [2].

Apie kaimą trumpai rašyta „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ (Vilnius, 1968), leidinyje „Kazokiškės“ [4]. Apie Latvių piliakalnį informacijos galima rasti Adolfo Tautavičiaus žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaitoje [6], „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1].

Latviai greičiausiai XVIII vid. gatvinis kaimas, kuriame namai pastatyti galais į gatvę. Šalia kaimo teka Sukros upelis [4].

Apie 1 km į pietvakarius nuo Latvių kaimo, Sukros dešiniojo bevardžio intako krante yra vienas anksčiausių piliakalnių savivaldybėje – Latvių, Mitkiškių piliakalnis (dar vadinamas Pilies kalnu), datuojamas I tūkst. [3]. Čia buvo įsikūrusi viena iš baltų brūkšniuotosios keramikos kultūros bendruomenių, iki šiol čia randama brūkšniuotos lipdytos keramikos likučių [3, 5].
Latvių, Mitkiškių piliakalnis, vad. Pilies kalnu piliakalnis (u. k. 3518) yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (žr.: adresu).
1971 m. buvo atlikti žvalgomieji piliakalnio tyrimai, kuriuos atliko Istorijos institutas [6]. Ant piliakalnio buvo įkurta ir medinė pilis. Išlikę gynybiniai tvirtinimai. Kasinėjant rasta pilies kalno monetų ir sidabro lydinių lobis [1].

Literatūra ir šaltiniai:

  1. Daugudis, Vytautas. Pilies kalnas, Latvių piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 27–28.
  2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45–ef4b–446f–af6a–f56e23c94519>.
  3. Kazlauskas, Giedrius. Radiniai // Elektrėnų kronika. – 2014, rugpj. 1–7, 5–11, p. 7.
  4. Latviai // Kazokiškės. – Vilnius, 2009. – P. 238–240.
  5. Latviai // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1975, t. 2, p. 93.
  6. Tautavičius. Adolfas 1971 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaita (duomenys apie Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių ir Vilniaus rajonų archeologinius paminklus). – 1971, p. 78–79; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/1532/45-98.pdf>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2017, 2019.