Levydonys

Levydonys – kaimas Dūkštų seniūnijoje, į šiaurės vakarus nuo Vilniaus, prie kelio Sudervė–Dūkštos.

Kaime gyvena 18 žmonių (2021 m.)

Apie Ledydonių kaimo istoriją informacijos labai mažai. Šiek tiek yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [1]. Kaimas tik minimas Miroslavo Gajevskio leidinyje Nasze podwileńskie ojczyzny“ (Vilnius, 2002) bei leidiniuose apie Melchiorą Vankovičių.

Yra žinoma, kad 1886 m. Levydonių palivarke gyveno 46 žmonės, iš kurių 40 buvo katalikai ir 6 žydai. Levydonioų kaime gyveno 39 žmonės. Visi jie buvo katalikai. Kaime buvo karčiama.[1].

XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Levydonys priklausė Vankovičių giminei. Tuo metu pas savo močiutę, būdamas dar vaikas, lankėsi busimasis žymus lenkų rašytojas, žurnalistas ir publicistas Melchioras Vankavičius (lenk. Mielchoir Wańkowicz). Šiandien, deja, šio dvaro nėra nė pėdsako [2, 3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Lewidany // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1884. – T. 5 (Kutowa Wola – Malczyce). – p. 186; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/186>.
2. Podmostko, Jadvyga. Poetycki „Maj nad Wilią”– spotkanie z niezwykłymi ludźmi: [rašoma ir apie Melchorą Vankovičių]. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2017. – 2 czerw., p. 3.
3. Sznajder, Andrzej. Litewskim tropem Wańkowicza [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2024-02-06]. Prieiga per internetą: <https://www.e-kalejdoskop.pl/literatura-a215/litewskim-tropem-wankowicza-r5490>.

 Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2024